SalonVDL_14 Hall 5Aär den stora hallen på mässan. En ljus hall med högt i tak. C0143T01.jpg | Din Fritid

SalonVDL_14 Hall 5Aär den stora hallen på mässan. En ljus hall med högt i tak. C0143T01.jpg

Hall 5A er den store hallen på messen. En lys hall med høyt tak.