Din Fritid |

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kortnytt

Vi blir mer og mer bevisst på at vi skal kaste minst mulig, både av mat og andre ting. 2 av 3 bruker derfor solkremen fra i fjor, eller ennå eldre. Vær oppmerksom på at den kan ha fått nedsatt effekt dersom den ikke er blitt oppbevart riktig. 

Statens vegvesen skal setja opp totalt 8,5 kilometer nytt rekkverk i Nord-Rogaland, Ryfylke og Sunnhordland.

– Nå må Stortinget vise at de mener alvor og vedta en forsterket vedlikeholdsplan i Nasjonal Transportplan, mener Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

18. mai inngikk Dometic en avtale om å kjøpe opp Enerdrive, som er en australsk leverandør av mobile strømforsyningsprodukter

– Vi står fortsatt midt i en alvorlig krise, men nå er tiden inne for å se på hvordan vi skal komme oss videre og hvilke muligheter vi har i fremtiden. Og viktigere enn noen gang blir samarbeid med myndighetene for å ha gode tiltak som bidrar til gjenreising av næringen, sier NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

Lærdalstunnelen må utbetrast for å vere innanfor krava til EUs tunnelsikkerheitsdirektiv. Oppgradering av ventilasjonsanlegget, nytt lysanlegg, naudstasjonar og eit overvakingssystem er blant tiltaka som må gjennomførast. Kostnadsramma er på 2,3 milliardar kroner. Arbeida skal starte i løpet av 2022, og etter planen vere ferdig i 2027. Tunnelen vil bli stengt mellom kl. 22.00-06.00 i denne perioden.

Riksvei 13 mellom Hella fergekai og Leikanger skal utbedres, og jobben skal være ferdig 1. mars 2022. Det er tre entreprenører som har levert inn anbud på jobben, forteller Statens vegvesen. – Vi hadde forventet flere tilbydere, men nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene og håper å komme i gang med prosjektet så snart som mulig, forteller prosjektleder Oddvin Hov. Det skal blant annet bygges flere møtelommer, og de eksisterende skal oppgraderes. Veien skal også få flere trafikksikringstiltak i form av fjerning av knauser og steiner.

Det er så åpenbart, og forankret i normal oppførsel for de fleste, at man ikke legger søppel andre steder enn i søppelkasser. Men man skulle ikke tro det, når man se hvor mye som ligger igjen i naturen. 

– Gode veier med et godt veigrep er viktig både for fremkommeligheten og for trafikksikkerheten. Videre er det viktig å utbedre og ta vare på de veiene vi allerede har. Når vi nå ruller vi ut nesten 1 million tonn asfalt på riksveier over hele landet, er det i tillegg en mer klimavennlig asfalt enn tidligere som blir brukt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Hariede argumenterer i dette innlegget for å beholde ordningen med prikker i førerkortet, som et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Steinsprutskader i trafikken er et like sikkert vårtegn som at løvetannen blomstrer. Tall fra forsikringsselskapene viser en kraftig økning i steinsprutskader. – Hold ekstra avstand til andre biler, særlig ved påkjøringsfiler hvor farten økes raskt, rådgir Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I går, 30. mars 2021, tok Ferda-gruppen formelt over alle aksjene i Askjems Camping-Center. Kjøpet ble offentliggjort den 3. mars med forbehold om godkjenning av Konkurransetilsynet. Det ble en rask prosess, og handelen er nå fullført. – Nå i første omgang er det kun navnebyttet som vil bli gjennomført, forteller Rune Lysaker fra Ferda til Din Fritid.

KABE Group AB, som siden juli 2018 har eid 21,5 prosent av aksjene i den engelske campingvognprodusenten Coachman Group LTD, signerte i februar en avtale om å kjøpe alle gjenværende aksjene i Coachman.

I forbindelse med at mildværet kommer mange steder i landet, er det fare for at store issvuller løsner og kommer ned i veibanen.