Abonnementsbetingelser for magasinet Din Fritid og digitalabonnement på dinfritid.no | Din Fritid

Abonnementsbetingelser for magasinet Din Fritid og digitalabonnement på dinfritid.no

Oppdatert april 2019

 

Slik fungerer abonnementet

Din Fritidsendes portofritt på utgivelsesdagen og kommer ut 8 ganger i året. Hvis tilbudet omfatter et ekstra produkt, sendes dette separat etter at vi har registrert betalingen din, med mindre annet er oppgitt i tilbudet. Dette er et løpende abonnement. Egne priser gjelder for abonnement til utlandet, kontakt kundeservice for tilbud. Din Fritidforbeholder seg retten til å godkjenne hver bestilling. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift. Reklame fra Din Fritidog våre samarbeidspartnere i form av løse og faste innstikk kan forekomme og anses som en del av magasinet og kan ikke velges bort.
Din Fritidkan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: Inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, generell prisstigning, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Ved vesentlige endringer vil Din Fritids abonnenter bli varslet. Endringen vil tre i kraft fra og med neste betalingsperioden etter varslingen.

Abonnement

Abonnementet løper til det sies opp. Benytt Din Side eller kontakt kundeservice. Etter endt forhåndsbetalt abonnementsperiode får abonnent automatisk tilbud om fornyelse. Ønsker du Autogiro, ta kontakt med din bank/nettbank. Som abonnent på Din Fritid i trykt format har du digital tilgang til tidligere utgaver av magasinet.

Gaveabonnement

Ønsker du å gi bort et gaveabonnement, ta kontakt med kundeservice som også kan være behjelpelig med gavekort. Det første magasinet sendes til mottakeren i henhold til utgivelsesplan. Leveringen av magasiner stopper automatisk når det siste forhåndsbetalte magasinet er sendt. Gavemottaker vil da få et fornyelsestilbud på Din Fritid.Tilbudet er frivillig, og det vil ikke komme purring på tilbudet. 

Annen leveringsadresse

Dersom abonnementet er opprettet med én betaler og én mottaker, vil det være regningsbetaler som mottar fornyelsen. Abonnementet løper til det sies opp.

Betaling

Betaling skal skje via giro eller kort. Ønsker du Autogiro, ta kontakt med din bank/nettbank. Ved forsinket betaling påløper det et påminnelsesgebyr – det vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Returnerer du magasinet, fritar det deg ikke for betaling.

Angrerett

Etter angrerettloven kan du uten begrunnelse angre den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du har mottatt det første magasinet. Ønsker du å angre avtalen, må du underrette oss om dette, se kontaktinfo. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Har du allerede mottatt magasinet, må du sende det i retur til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen du har informert oss om at du vil benytte deg av angreretten. Du må selv betale omkostninger (porto) når du sender magasinet tilbake. 

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringsomkostninger. Tilbakebetalingen finner sted uten unødig forsinkelse etter at vi har mottatt din meddelelse om at du angrer den inngåtte avtalen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt magasinet og ev. ekstra vare i retur, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at du har returnert magasinet og ev. velkomstgave.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese her.

Endring av opplysninger og abonnement

Endring av postadresse, e-postadresse og betalingsperiode samt inngåelse av avtale om automatisk kortbetaling m.m. gjøres enklest ved å sende e-post til kundeservice eller å logge deg inn på ”Min side” på dinfritid.no. Endring av e-postadresse og postadresse må varsles umiddelbart. Om du ikke har informert om ny adresse og derfor ikke har mottatt magasinet ditt, vil magasinet ved henvendelse bli ettersendt med portokrav.

Du kan til enhver tid si opp abonnementet. Hvis du har mottatt det første magasinet i betalingsperioden, eller hvis det første magasinet er på vei til din adresse, trer oppsigelsen i kraft etter at du har mottatt magasinene i betalingsperioden. Har du spørsmål om hvordan vi håndterer oppsigelsen, kan du kontakte kundeservice. Manglende betaling eller det å nekte å ta imot et magasin, betraktes ikke som en oppsigelse.

Kontakt

Du kan kontakte oss på e-post: kundeserviceeller på telefon 96 23 43 43 mandag-fredag 9-16 hvis du ønsker personlig betjening.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservicee. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

Masse Media AS
Org.nr. 912 663 922

Les om Din Fritids Personvernpolitikk her.

 

Digitalabonnement på dinfritid.no

Forutsetninger for å få tilgang til dinfritid.no

For å kunne bruke dinfritid.no må du ha en velfungerende Internett-tilkobling og en e-postadresse. Betaling skjer valgfritt med kort eller tilsendt faktura.

Du har selv ansvar for å oppdatere kortopplysningene hvis kredittkortet utløper eller sperres. Det kan du gjøre ved å kontakte kundeservice. Ved mangelfulle eller utløpte kortopplysninger vil du i stedet motta en faktura på det skyldige beløpet. Mangelfulle kortopplysninger anses ikke som gyldig oppsigelse, og du hefter dermed for det ikke-hevede beløpet.

Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift. Tilbudet gjelder ikke i utlandet.

Prisen for bruk av dinfritid.no dekker utelukkende tilgang til tjenesten. Den dekker altså ikke ytterligere kostnader du måtte bli påført i forbindelse med bruk av tjenesten. Du bør for eksempel gjøre deg kjent med hvilke trafikkpriser som gjelder for deg.

Slik fungerer abonnement

Med mindre annet er oppgitt i forbindelse med bestillingen, er abonnementet løpende og fornyes automatisk. Dette gjelder også etter en eventuell gratis prøveperiode, hvor abonnementet vil fortsette som betalt abonnement etter prøveperioden. Du godtar herved at dinfritid.no automatisk trekker betaling hver betalingsperiode fra det angitte kredittkortet. Ved forsinket betaling påløper det et påminnelsesgebyr, som vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven.

Dinfritid.no kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, generell prisstigning, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Vesentlige endringer i pris vil bli varslet. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen.
Som en del av abonnementet på dinfritid.no vil du kunne motta informasjon, nyhetsbrev og servicemeldinger via e-post eller SMS. 

Oppsigelse

Du kan til enhver tid si opp abonnementet frem til utløpet av den perioden du har betalt for. Oppsigelse skal skje senest 5 dager før neste faktureringsdato, og den gjelder kun fremtidige betalinger.

Angrerett

I henhold til angrerettloven kan du uten begrunnelse angre på den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter kjøpsdatoen, dvs. den datoen du bestiller dinfritid.no. Ønsker du å angre på avtalen, må du melde fra til oss at du har angret på avtalen. Du kan angre på den inngåtte avtalen ved å kontakte kundeservice. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Bruk av dinfritid.no

Bruk av dinfritid.no skal utelukkende skje til privat bruk, og enhver form for kommersiell eller offentlig bruk er ikke tillatt uten avtale.
Du må gjerne dele abonnementet på dinfritid.no med andre medlemmer av husstanden. Tjenesten kan brukes på opptil 5 enheter. Overskrides dette, kan abonnementet bli midlertidig stanset.

Opphavsrett

Magasiner og øvrig innhold i tjenesten tilhører Masse Media AS og skal utelukkende anvendes til privat bruk. Bruk av tjenesten i kommersielle eller offentlige sammenhenger er ikke tillatt. All kopiering og enhver form for distribusjon er forbudt uten skriftlig samtykke fra rettighetshaver til innholdet. Ved brudd på ovenstående kan rettighetshaver gjøre sin rett gjeldende, herunder nedlegge forbud og kreve erstatning for eventuelle krenkelser. Du kan dessuten ikke bruke tjenesten i strid med opphavsrettslovgivningen eller annen lovgivning.

Endring av tjeneste

Dinfritid.no forbeholder seg retten til løpende og uten varsel å endre innholdet og tilbudet av tjenesten, herunder å tilføye eller fjerne magasiner og innhold som tidligere har vært tilgjengelig. På samme måte forbeholder dinfritid.no seg retten til suverent å velge hvilke plattformer og utstyr tjenesten tilbys til, samt til å innstille leveranser og støtte av spesifikke enheter som tidligere har været støttet av tjenesten.

Ansvar og rettigheter

Mindre tekniske stans av tjenesten kan forekomme uten at det anses som brudd på avtalen med deg. Tjenesten vil løpende bli forbedret og vedlikeholdt, og derfor har dinfritid.no rett til, i rimelig omfang, å stenge ned tjenesten midlertidig i forbindelse med oppdatering av tjenesten.
Tjenesten vil løpende bli forbedret og vedlikeholdt, og derfor må du forvente løpende oppdateringer. Det anbefales at du alltid bruker den sist oppdaterte versjonen.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese her.

 

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss på kundeservice eller på telefon 96 23 43 43 mandag-fredag 9-16 hvis du ønsker personlig betjening. 

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

Dinfritid.no utgis av Masse Media AS, org.nr. 912 663 922

Les om Din Fritids Personvernpolitikk her.