elektrisk Mustang | Din Fritid

elektrisk Mustang

Kortnytt
Ønsker å markere retningskifte:

Ford blir del av et europeisk miljøinitiativ

Det at Ford nylig lanserte en helelektrisk Mustang er mer enn en modellnyhet for personbilmarkedet. Det er et signal om at den store bilprodusenten ser store endringer innen bilbransjen. Noe som før eller siden også vil komme til å påvirke deg som kjører bobil eller henger en campingvogn bak bilen.