krasjing | Din Fritid

krasjing

Tett på
Trafikksikkerhet

Mindre krasjing

Vi kjører ikke så mye, og ikke stresser vi no særlig heller om dagen. Dette utgjør en positiv trend i form av mindre skader i trafikken.