tunneller | Din Fritid

tunneller

Kortnytt
Statens vegvesen:

11 tunnelar i Sogn og Fjordane skal vedlikehaldast no

Når det skal jobbast i 11 tunnelar nord i Vestland frå no og til utgangen av november, må det stengingar til, melder Statens vegvesen i ei pressemelding til Din Fritid.