Bålbrenning | Din Fritid

Bålbrenning

Tett på
Norsk Friluftsliv

Bålkos igjen

Under pandemien har vi vært mye ute i naturen. Det har lenge vært uten å kunne nyte gleden av å tenne bål, men nå er det igjen lov.

Tett på
Regler for bål

Bålforbud gjelder også grill

Det er hyggelig å tenne opp bål når man er på tur, men det er viktig å huske at vi er i en tid med generelt bålforbud i skog og mark. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Er du klar over at forbudet også gjelder om du har lyst til å tenne grillen i utmark?