Regler for bål: Bålforbud gjelder også grill | Din Fritid
Regler for bål

Bålforbud gjelder også grill

Det er hyggelig å tenne opp bål når man er på tur, men det er viktig å huske at vi er i en tid med generelt bålforbud i skog og mark. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Er du klar over at forbudet også gjelder om du har lyst til å tenne grillen i utmark?


Kos deg med bål, men ta noen forhåndsregler.

Fjorårets sommer var både rekordvarm og rekordtørr de fleste steder i landet. Rundt 2000 skog- og gressbranner herjet. At ingen av disse utviklet seg til virkelig store branner skyldes god beredskap og gunstige vindforhold - men også at 70 prosent av befolkningen tok situasjonen på alvor og tok aktive forholdsregler, viser en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er igjen sommer, og viktig å minne om det generelle bålforbudet i skog og mark i Norge fra 15. april til 15. september.

Litt regn er ikke nok

– Det spesielle er at skogbrannfaren fortsatt er veldig stor, selv om det har regnet mange steder. Vegetasjonen tørker fort opp, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.

– Folk må være aktsomme, bruke sunn fornuft og følge rådene fra lokale brannvesen. Vi har alle et ansvar for å forhindre at skogbranner oppstår, sier Madsen.


Dette er et senario vi ikke vil oppleve, så  bruk sunn fornuft før du tenner et bål.

Kan jeg grille i egen hage? 
Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder kun den alminnelige aktsomhetsplikten og ikke det generelle bål/grillforbudet. Men du må være forsiktig og ansvarsfull, og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet, forteller DSB.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt, og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Hva er generelt bålforbud? 

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt.
I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål hvis du søker om dette. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.
Stranden vil oftest regnes som utmark og vil dermed være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, kan man søke om tillatelse fra kommunen.
Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.
Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden