Bålforbud | Din Fritid

Bålforbud

Tett på
Generelt forbud trår i kraft:

Bålforbud!

15. april er det igjen generelt forbudt å tenne bål. Men det er lov å bruke hodet, og noen steder kan du fremdeles tenne bål om forholdene tilsier det.

Tett på
Ut i skog og mark?

Husk bålforbudet

Fredag 15. april trådte det generelle bålforbudet i kraft. Forbudet gjelder til 15. september. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Tett på
Påminnelse:

Husk bålforbudet fra 15. april

Vi vet det oppleves ironisk for mange områder i landet vårt som fremdeles er dekket av snø, men fra i dag av (torsdag 15. april) til 15. september trer det generelle bålforbudet i kraft i Norge. Det er likevel lov å tenne bål noen steder forteller Norsk brannvernforening. Les mer her:

Tett på
Gult farevarsel over Sør-Norge:

​​​​​Advarer mot stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av Sør-Norge denne uken. - Ikke ta sjanser nå. Ta hensyn til brannfaren, vindforholdene og ha slokkemidler tilgjengelig når du griller.

Reise
Bålforbud

Fra i dag er det bålforbud over hele landet

15. april starter det generelle bålforbudet, for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel tenne bål, så lenge du bruker hodet.