Påminnelse:: Husk bålforbudet fra 15. april | Din Fritid
Det generelle bålforbudet er laget for å forhindre store branner i en periode av året der faren for gress- og skogbranner er stor. Foto: Norsk brannvernforening
Påminnelse:

Husk bålforbudet fra 15. april

Vi vet det oppleves ironisk for mange områder i landet vårt som fremdeles er dekket av snø, men fra i dag av (torsdag 15. april) til 15. september trer det generelle bålforbudet i kraft i Norge. Det er likevel lov å tenne bål noen steder forteller Norsk brannvernforening. Les mer her:

I perioden fra 15. april til 15. septemberer det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller bålpanner eller åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. 

– Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det likevel tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel der det fortsatt ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med lokalt brannvesen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.


Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening. Foto: Norsk brannvernforening

Vær varsom

Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller gjenglemte engangsgriller. 

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er særlig viktig å ikke belaste brannvesenet unødig ettersom vi fortsatt befinner oss i en koronapandemi. Brudd på regelverket kan dessuten straffes med bøter, poengterer Søtorp. 

Benytt godkjente bålplasser

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes. 

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i Forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11 juni i fjor.


Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Foto: Norsk brannvernforening

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden