B-førerkort | Din Fritid

B-førerkort

Tett på
Godkjent i dag:

B-førerkort til 4,25 t for bobiler

I dag har Europaparlamentet godkjent reformen av førerkortdirektivet. Det innebærer at det er gitt grønt lys for en utvidelse av førerkort klasse B til 4,25 tonn for bobiler, selv om det kan ta år før det gjelder i Norge.