bulking | Din Fritid

bulking

Tett på
Trafikksikkerhet

Hvor treffer det når det smeller?

Et sted på bilen peker seg ut som kollisjonsskadested, og nettopp dette avslører en feil mange gjør i trafikken.