Trafikksikkerhet: Hvor treffer det når det smeller? | Din Fritid
Det er en overvekt av skader på høyre side hos biler som har kollidert, viser skadestatistikk fra forsikringsselskapet If. Foto: If
Trafikksikkerhet

Hvor treffer det når det smeller?

Et sted på bilen peker seg ut som kollisjonsskadested, og nettopp dette avslører en feil mange gjør i trafikken.

Forsikringsselskapet If har analysert alle kollisjonsskadene som selskapet håndterer i løpet av et år. Oversikten viser hvilke deler av bilen som blir skadet og trenger reparasjon. Rangeringen avdekker samtidig et par trafikkregler vi bør bli flinkere til å følge her i landet.

Den uten tvil vanligste kollisjonsskaden er på støtfangeren foran. Hakk i hæl følger bakre støtfanger. Mellom disse to skiller det rundt 20 prosent.

Holder for kort avstand

I 2021 ble 35 883 skadetilfeller med årsak «påkjørt bakfra» meldt inn til forsikringsselskapene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Tallene for fjoråret er ikke klare ennå, men de tre første kvartalene av 2022 ble det meldt inn 28 260 slike karosseriskader.

– Husk å holde god nok avstand til bilen foran! På kjøreskolen lærer vi å telle sakte inni oss – «1001-1002-1003» – for å ha tid til å reagere og bremse. Dessverre kan det se ut som dette rådet blir litt glemt etter hvert, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Heldigvis skjer de fleste påkjørsler bakfra i kø og i lav hastighet, men det høye antallet skader viser at det er viktig å være skjerpet og følge godt med på veien uansett om bilen kjører sakte eller fort, sier han.

En del av skadene på for- og bakskjerm skjer også på parkeringsplasser og p-hus. Ryggeskader her er ganske vanlig, opplyser Clementz.

Overholder ikke vikeplikten

På If-rangeringen over de vanligste skadene er det én side på bilen som peker seg ut:

– Det er flere skader på den høyre siden enn den venstre. Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side peker seg ut. Her er den såkalte skadefrekvensen 20-25 prosent hyppigere enn på motsatt side. Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i veien fra sideveien til høyre, sier Clementz.

– En del steder er det nærmest blitt uformelle forkjørsveier uten skilting, fordi den lokale sedvanen har gjort at veier med relativt mye trafikk blir trafikkert som om den var en forkjørsvei. Ved en forsikringsskade hjelper det dessverre lite å skylde på at «alle andre kjører jo sånn». Forsikringsselskapene og politiet legger naturligvis trafikkreglene, skilting og veimerking til grunn, sier han.

Hver femte bil på veiene i Norge er forsikret i If, viser markedstall fra Finans Norge.

Ti på topp – kollisjonsskader

  1. Støtfanger foran
  2. Støtfanger bak
  3. Høyre skjerm foran
  4. Venstre skjerm foran
  5. Høyre dør foran
  6. Venstre dør foran
  7. Høyre dør bak
  8. Høyre skjerm bak
  9. Grill
  10. Venstre hovedlykt
Kilde: Forsikringsselskapet If

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden