kjørsel | Din Fritid

kjørsel

Norge: Selvsikre kvinnelige sjåfører

Åtte av ti norske bilførere karakteriserer seg som en god sjåfør, og det er nesten like mange kvinner som menn som gjør det, viser NAFs undersøkelse.