nasjonale turiststier | Din Fritid

nasjonale turiststier

Reise
To ny-autoriserte:

Kjerag og Preike­stolen blir Nasjo­nale turist­stier

Miljødirektoratet har i dag autorisert turene til Preikestolen og Kjerag som nasjonale turiststier. Begge ligger ved Lysefjorden i Rogaland. 

Tett på
Skal betre trykkleiken:

Nasjonale turiststiar får 12 millionar

Regjeringa laga i 2017 ordninga Nasjonale turiststiar, som skal bidra til å redusere slitasje og forsøpling og betre tryggleiken på dei mest brukte turstiane våre. I år har 14 ulike prosjekt fått midlar frå ordninga som har ei samla ramme på 12 millionar kroner.