omregistrering | Din Fritid

omregistrering

Tett på
Statens vegvesen:

Stadig flere velger nettløsninger

Stadig flere av funksjonene som hører inn under servicetilbudet til Statens vegvesen digitaliseres. Og publikum benytter seg av de nye mulighetene i stadig større grad: 9 av 10 salgsmeldinger leveres nå på nett.