Statens vegvesen:: Stadig flere velger nettløsninger | Din Fritid
Statens vegvesen:

Stadig flere velger nettløsninger

Stadig flere av funksjonene som hører inn under servicetilbudet til Statens vegvesen digitaliseres. Og publikum benytter seg av de nye mulighetene i stadig større grad: 9 av 10 salgsmeldinger leveres nå på nett.

– Vi har gjennom mange år utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger for å gjøre det enklere, sikrere og raskere – for brukerne våre og for oss. Her sparer både den enkelte og samfunnet tid og penger, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. 

Selvgjort er velgjort

I snitt var det i 2019 en økning på 7 prosent i andelen som foretrekker de ulike selvbetjeningsløsningene på vegvesen.no fremfor telefon eller oppmøte på trafikkstasjon. 
– Brukerne er svært godt fornøyd med tjenestene på vegvesen.no og andelen som velger nettløsningene øker stadig, sier Dreyer.

Nær 9 av 10 foretrekker nå å sjekke kjøretøyopplysninger selv på vegvesen.no, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. 8 av 10 oppgir at de vil levere salgsmelding eller omregistrere kjøretøyet sitt på vegvesen.no. Samtidig er det slik at den faktiske bruken overgår intensjonen om bruk! Så mange som 9 av 10 salgsmeldinger leveres nå på nett, mot 8 av 10 i fjor vår. Årlig leveres 1,2 millioner salgsmeldinger.  

Flere i byene og flere blant de unge

I Oslo og på Østlandet er det generelt en høyere andel som foretrekker vegvesen.no fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. I Oslo ønsker kun 13 prosent å bruke telefon eller trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot 25 prosent i Nord-Norge. Våren 2019 var tallene henholdsvis 15 og 32 prosent. 
Aldersgruppen 60+ har tradisjonelt vært en seig materie for endrede vaner, men også her er vanene i endring! Kun 25 prosent i denne aldersgruppen foretrekker nå å ringe eller møte opp på trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot hele 37 prosent våren 2019. I alderen 18-29 år er det nå kun 13 prosent som sier de foretrekker å ringe eller møte opp, mot 21 prosent i fjor vår. 

Fakta om Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger: 

  • Statens vegvesen tilbyr over 25 ulike selvbetjeningsløsninger på vegvesen.no
  • De største tjenestene er knyttet til kjøp og salg av bil, og førerkort: 
    • Salgsmelding og omregistrering (kjøp og salg av bil), utgjør det største volumet med henholdsvis 1 200 000 og 750 000 i året
    • Dernest følger tjenester knyttet til førerkort. Det er f.eks. 210 000 som årlig søker om førerkort, og 80 000 som mister førerkortet sitt og må melde det tapt
  • Sist lanserte tjeneste var digitalt førerkort. Per 1. januar 2020 var det hele 1 160 877 som hadde lastet ned og aktivert sitt digitale førerkort.
  • Se alt du kan ordne selv på vegvesen.no – enkelt, sikkert og raskt: vegvesen.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden