rassikring | Din Fritid

rassikring

Tett på
NAF: Trafikksikkerhet

Dyr, men viktig oppgradering

Det står relativt dårlig til med fylkesveiene. En beregning fra NAF, med bakgrunn i tall fra Statens vegvesen, viser at det vil komme på totalt 166 milliarder kroner å vedlikeholde og rassikre disse veiene.