NAF: Trafikksikkerhet: Dyr, men viktig oppgradering | Din Fritid
Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF. Foto: Colourbox
NAF: Trafikksikkerhet

Dyr, men viktig oppgradering

Det står relativt dårlig til med fylkesveiene. En beregning fra NAF, med bakgrunn i tall fra Statens vegvesen, viser at det vil komme på totalt 166 milliarder kroner å vedlikeholde og rassikre disse veiene.

Statens vegvesen la i oktober frem tall som viser at det har bygget seg opp et forfall på om lag 105 milliarder i 2024-kroner. I tillegg kommer et samlet etterslep på skredsikring på 61 milliarder for fylkesveiene alene, får Din Fritid vite i en pressemelding.

Se alle fylkene her:

Skal legge frem plan

Regjeringen lovet i Hurdalsplattforen å legge frem en forpliktende plan for å få ned forfallet på fylkesvei, skred og ras. Denne er ventet i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som kommer før påske.

Men det er stort usikkerhet rundt tallene. Flere fylker var raskt ute og advarte om at de faktiske behovene kunne være større. Med flere fylker under oppsplitting, er NAF bekymret for at det ikke er god nok kontroll med tilstanden på veinettet.

Slik er fylkesveiforfallet beregnet:

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner.  https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan-ntp/2025-2036/vedlegg-7-etterslep-fv.pdf

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2657006

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden