Ryobi | Din Fritid

Ryobi

Tett på
Stikkontakt på boks

Light-utgavene

I årets første utgave av Din Fritid gjorde vi en sammenligning av bærbare batterier med innebygget 230 volts stikkontakt. Felles for de tre testenhetene var at de var store og kraftige. Det finnes imidlertid mindre og rimeligere alternativer på markedet også. I denne utgaven ser vi nærmere på to alternativer fra Ryobi.