: Dethleffs historie 1931-2003 | Din Fritid

Dethleffs historie 1931-2003


1834

Firmaet Dethleffs ble etablert i Isny 1834 og produserte da sveper.

1872

1872 utvidet man med nok en fabrikk, men produksjonen var fortsatt begrenset til sveper.

1923

1923 utvidet man spekteret til også å omfatte skistaver.

1931

Den daglige ledelse ble etterhvert overtatt av Arist Dethleffs som utvilsomt en av de tyske caravan-pionerer. Han startet byggingen av en caravan hjemme i garasjen 1930 og fikk den ferdig 1931. Dette for å kunne ta med sin kone, malerinnen Friedel Dethleffs-Edelmann, på sine mange reiser. Startet deretter produksjon på bestilling i begrenset omfang, og ble i hovedsak solgt i den nærmeste bekjentskapskretsen.

1936

Antall ansatte, i det man benevnte ”Dethleffs Wohnautobau” hadde 1936 steget til 6 personer

1938

1938 introduserte han modellbetegnelsen Globetrotter.

1940-45

Under 2. verdenskrig produserte man et lite antall stabsvogner, samt møbler.

1945

Etter krigen, i 1945, fortsatte man med møbelproduksjon.

1948

1948 gjenopptok man caravanproduksjonen, i første rekke på bestilling.

1950

1950 ble caravandelen av konsernet slått sammen med firmaets øvrige produktspekter, sveper og skistaver.

1952

I 1952 ble man tildelt gullmedalje ved utstillingen i Luxembourg for hevetakmodellen Tourist. En tilsvarende æresbevisning ble man også tildelt ved en messe i Paris.

1953

1953 lanserte Dethleffs modellen Camper, en modell med hevetak, der den nederst delen av karosseriet og taket var fast, og derimellom var vognen utstyrt med vegger i teltduk. Egenvekten var bare 165 kilo og prisen 1.600 Dmark.
Vognene fra denne tiden ble karakterisert ved at de var utstyrt med hevbart tak. Den populæreste modellen på denne tiden hadde betegnelsen Tourist, med en karosserilengde på 3.15 meter.

1956

1956 startet man serieproduksjon av campingvogner. Mottok flere internasjonale utmerkelser for konstruksjon og kvalitet. Produksjonen av sveper ble delvis innstilt

1958

1958 sluttet man helt med produksjon av sveper, og konsentrerte seg helt og fullt om campingvogner og skistaver. Ny versjon til 1958 var modellen Nomad på 3.7 meter og egenvekt 490 kilo. Denne ble til det ytre karakterisert av en buet frontparti med to vinduer i den øverste buedelen.

1959

Var høsten 1959 en av 17 produsenter som deltok på bilutstillingen IAA i Frankfurt.

1960

1960 presenterte man modellen Tourist også i en utgave med fast tak. Ny var også modellen Globetrotter på 4.2 meter, der kun den bakre delen av taket var hevbart. Prisen for denne var 11.000 DMark

1961

1961 ble modellspekteret utvidet med Nomad 400 til en pris på 7.950 DEM. Modellen Beduin hadde dette året en karosserilengde på 3,55 og bredde på 1,75 meter. Egenvekten oppgikk til 390 kilo og prisen for denne var 5.200 DMark. Utvendig var vognen kledd med tre, i noe man kalte finsk bjerk. Den eneste modellen som ble laget i tilnærmet serie var Camper.

1962

Ny modell til 1962 var Vagabond, som hadde den karakteristiske runde fronten, men manglet hevetaket.

1964

1964 startet man også eksport til Sverige. Man presenterte også modellen Senior, som var en vogn på 5.1 meter med to inngangsdører i den høyre sideveggen, og et svært omfattende standardutstyr.

1966

I Sverige ble det satset på modellen Nomad på 4 meter som 1966 kostet 14.190 svenske kroner. Antall ansatte var 1966 øket til 60 personer.

1967

Til 1967 gikk man helt bort fra hevetaket på samtlige modeller, men man beholdt fortsatt sitt “sportslige” preg. Vognene fra Dethleffs på denne tiden var relativt enkle, uten noen spesiell luksus, men den relativt høye prisen skyldtes i stedet av høyverdige materialer og grundig produksjon.

1970

På slutten av 1960-tallet ble Arist Dethleffs rammet av sykdom og trakk seg helt ut av firmaet som
15. Januar 1970 ble solgt til Thrun-Eicher gruppen., der Thrun hadde en eierandel på 2/3-deler og Eicher 1/3-del. Årsproduksjonen var da ca. 400 enheter, og i perioden 1931 til 1970 var det totalt blitt laget 6.837 vogner.

1971

1971 sluttet man også med produksjon av skistaver og året etter doblet man såvel produksjon som omsetning og salg.

1973

1973 innviet man helt nye produksjonslokaler i Isny, på et område som totalt omfattet 12000 kvadratmeter. Man fortok også en fordobling av antall forhandlere. Antallet sysselsatte er oppe i 235 medarbeidere.

1975

Man feiret 1975 at man siden overtagelsen i 1970 nå hadde produsert like mange vogner, i overkant av 6.000, som man hadde gjort i de 40 årene før dette.
Man ble dette året tildelt en gullmedalje ved en utstilling i Firenze.

1976

Sesongen 1975/76 ble det produsert nesten 4700 vogner, og omsetningen steg til rundt 40 millioner DMark. Man øket også satsingen på eksport og til Norge ble vognene først importert av firmaet Globe Caravans, og etter dennes konkurs av firmaet IFAS på Eidsvoll.

1977

1977 viste man også en helintegret bobil der man på et Mercedes L 508 DG chassis hadde plassert en campingvogn med en noe omgjort innredning. Bak fant man to enkle senger og langs venstre yttervegg, midt i bilen, en rundsittegruppe. Prisen var satt til 69.900 DMark.
Antall ansatte var kommet opp i 600 personer, fordelt på tre produksjonslokaler.

1979

1979 var produksjonen øket til 8.000 vogner.

1980

1980 ble det også gjort stor stas på grunnleggeren av Dethleffs Wohnwagenwerke, Arist Dethleffs. Man feiret nemlig 50 års jubileum, under betegnelsen “50-Jahre Dethleffs Caravans - 50 Jahre Caravans in Deutschland”. I den anledning ble Arist Dethleffs tildelt Bundesverdienstkreuz, noe som vel tilsvarer “Kongens Fortjenestemedalje” her hjemme.
1980 ble konsernet innlemmet i Hymer-gruppen under betegnelsen “CMC”, som var en forkortelse for Caravan- und Motor-Caravan-Verwaltungs-OHG”. Man skulle beholde sin selvstendighet, men samarbeide på områder som forskning og service.

1981

På Caravan-Salon i Essen høsten 1980 presenterte man modellen Zet, som var en fremtidsvisjon om hvordan camping kunne tenkes å bli rundt år 2000.
Som ny slags- og markedssjef ble ansatt Herbert G. Gomille.
I forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Syd-Italia 1981, ble 470 Dethleffs-vogner sendt med tog til katastrofeområdet, der de skulle benyttes som midlertidige bosteder.

1982

1982 startet man ordinær produksjon av bobiler, med betegnelsen Pirat, byggd på Transit og Fiat-chassis. Produksjonstallet dette første året oppgikk til 39 biler.

1984

Totalt ble det sesongen 1983/84 produsert 6.000 enheter og man besatte en 4. plass på den tyske salgsstatistikken. I tillegg kunne man også glede seg over at virksomheten igjen viste et regnskapsmessig overskudd.

1986

Til 1986 viste man bobilen Globetrotter CD, som utmerket seg med et spesielt design, der man for en stor grad benyttet kunststoffdetaljer for å få et mykere karrosseri.
Importansvaret for det norske markedet ble til 1986 overtatt av den mangeårige kjempe i norske caravanbransje, Arne Chr. Knudsen, med firmaet Norack A/S.

1987

Mannen som hadde ledet Dethleffs gjennom ni år, Herbert G. Gomille, valgte 1987 å forlate selskapet og til ny leder for Dethleffs-konsernet ble dette året utnevnt Erich Reichart, som de siste 17 årene hadde vært sjef for innkjøps-avdelingen. Han hadde vært ansatt i firmaet siden 1964.

1988

Man feiret vinteren 1988 et aldri så lite jubileum. Den 13. februar fylte caravan-pioneren Arist Dethleffs 80 år, noe som selvsagt ble behørig markert. 1988 investerte man betydelige summer i nye produksjons- og lagerlokaler. Sistnevnte hadde en dimensjon på 50x90meter og en høyde på 9 meter, noe som øket lagerkapasiteten med 40 prosent. Omsetningen for forretningsåret 1987/88 steg med 8 prosent til 130 millioner DMark. Totalt ble det produsert 8300 campingvogner og 1250 bobiler. Antallet ansatte steg denne perioden med 30 personer og lå på rundt 600 stykker. Modellåret 1987/88 hadde Dethleffs øket sin eksport med 11 prosent, i et marked der den tyske caravaneksporten hadde minsket med totalt 11 prosent. I Europa steg denne sesongen salget med tre prosent, og det var bare markedene i Frankrike Danmark og Norge som viste nedadgående tall. Totalt oppgikk eksportandelen hos Dethleffs til 49 prosent av produksjonen.

1989

Dethleffs kunne også se tilbake på en vellykket sesong 88/89. Hovedsakelig var det bobilene som sto for veksten, og her kunne man notere en produksjonsøkning fra 1250 til 1800 enheter, noe som ga en vekst på hele 44 prosent. For vognenes vedkommende sank produksjonen fra 7700 til 7660 stykker.
Omsetningen steg med 19 prosent til 150 millioner DMark.

1990

Dethleffs kunne også se tilbake på en positiv sesong 89/90. Konsernets omsetning øktet med 45 millioner DEM, eller 22 prosent, til 195 mill. Av vognene ble hver 2. eksportert, mens det for bobilenes vedkommende var hver 4. Sesongen 89/90 steg bobilsalget med 33 prosent.

1991

Hos Dethleffs hadde man all mulig grunn til å være tilfreds med sesongen 90/91. Man klarte å øke omsetningen med 13 prosent, fra 195 til 220 millioner DMark. Antallet produserte enheter steg med ca. 10 prosent, til totalt 11.300, fordelt på 8350 caravans og 2.950 bobiler. For bobilenes vedkommende var produksjonsøkningen på 18 prosent, mens den for campingvognenens vedkommende økte med 7 prosent.
Man hvilte imidlertid ikke på sine laurbær, og mye av fortjenesten ble innvestert i ny montasjehall, på rundt 6000 kvadratmeter, til en kostnad på 10,5 millioner DMark.
1991 kunne man feire at bobil nr. 10.000 ble produsert. Jubileumsbilen var en I 532 basert på Fiat Ducato.

1992

På ettersommeren 1992 ble det ansatt ny sjef for informasjonsavdelingen hos Dethleffs. Valget falt på den da 35 år gamle Ernst Büttner, som var utdannet journalist, og hadde før han kom til Dethleffs vært ansatt på et ski-tidskrift.

1993

1993 sluttet markedssjefen, Peter Bajak, for å gå inn i en tilsvarende stilling hos Bürstner . Han ble etterfulgt av Klaus Manzke, da 44 år, som tidligere hadde arbeidet hos Kienzle og Daimler-Benz AG. Hos Dethleffs var man godt fornøyd med sesongen 1992/93. Omsetningen sank riktignok fra 251 millioner DEM til 202 millioner, noe som hovedsakelig skyldtes tilbakegangen på bobilmarkedet. Her ble det siste sesong produsert i overkant av 2000 enheter mot 3000 forrige sesong. På caravansiden var produksjonstallene omtrent uendret. 1993 tok man i bruk en helt ny montasjehall, slik at det samlede produksjonsareal nå var oppe i 225.300 kvadratmeter. Antall ansatte oppgikk 1993 til 730 personer, som laget 2.015 bobiler og 8.005 campingvogner, med en samlet omsetning på 202 Millioner DMark. Høsten 1993 gikk man også til innkjøp av 10 tømmestasjoner for bobiler ffra firmaet Holiday-Clean, som var tiltenkt plassert hos sentrale forhandlere over hele Tyskland.

1994

Som et resultat av den nye markedssjefen, Klaus Manzke’s filosofi hadde man til 1994 innført noe man på “tysk” benevnte som Corporate Identity. Rundt årsskiftet 93/94 forlot også den ene av lederduoen hos Dethleffs skuta, nemlig Erich Reichart. Han hadde sittet alene i ledelsen perioden 1987-89 og fra da sammen med Dieter Riegel, som i første omgang nå skulle lede firmaet alene.
Fra den 1. september 1994 gjennomførte man videre en rekke organisatoriske endringer. Ralf Aubele, som tidligere hadde vært leder av det man kalte markedsegment 1, fikk nå også ansvaret for den totale organiseringen av salgsvadelingen. Thomas Fritz, som tidligere hadde vært personalsjef og pressetalsmann fikk nå i tillegg ansvaret for markedsavdelingen. For å unngå at den forventede svekkelsen av markedet skulle medføre oppsigelser av ansatte innførte ledelsen i samarbeid med bedriftsforsamlingen en rekke tiltak som skulle medvirke til en kostnadsreduksjon. Det ble innført restriksjoner på utbetaling av kjøregodtgjørelse og bortfall av smusstillegg. Man innførte også en mer flesibel arbeidsordning beregnet til mellom 32 og 40 timer i uken. Den direkte utbetalingen av eventuell overtidsgodtgjørelse skulle bortfalle, og istedet plasseres på konto og utbetales i forbindelse med jule- og ferielønningene. Mottoet for disse tiltakene var “mindre lønn, fler arbeidsplasser”, og man håpet på denne måten å kunne forhindre en eventuell oppsigelse av inntil hundre ansatte. Tiltakene ble i tillegg godt mottatt av de ansatte. I Sverige medførte den stadige nedgangen i salget at man valgte å endre på organisasjonsformen. Robert Gigenack som hadde ledet satsingen i Sverige fratrådte 1. september 1994, og i stedet skulle kontakten med fabrikken nå skje via en eller eventuellt flere forhandlere.

1995

Codat AB i Kinna som nylig hadde inngått avtale om import av Dethleffs bobiler slo seg selv konkurs 16. januar 1995. Firmaet fortsatte imidlertid under betegnelsen Codat Husbilar AB, og ville hovedsakelig befatte seg med omsetning av brukte bobiler, i tillegg til import av Dethleffs i begrenset skala. Fra 1.januar 1995 ble ledelsen for Dethleffs-konsernet utvidet med ansettelse av den da 39 år gamle Peter Altmayer. Han skulle ha ansvar for finans og regnskap samt organisasjon- og personalutvikling. Altmayer var utdannet ved den tekniske høyskolen i Karlsruhe og var før han kom til Dethleffs ansatt i ledelsen i et tekstilfirma. Den tidligere lederen av Dethleffs, Dieter Riegel, skulle fra nå av ha ansvaret for salg, markedsføring, produksjon og teknikk.
I forbindelse med caravanutstillingen i Düsseldorf høsten 1994 bekjentgjorde man at alle produktene fra Dethleffs nå ville få en seksårig tetthetsgaranti.

1996

Ledelsen i firmaet ble på vårparten 1996 utvidet med Ralf Aubele, som var markedssjef og Wolfgang Sagstetter, som var sjef for logistikkfunksjonen. Samtidig forlot Thomas Fritz konsernet, der han hadde vært personalsjef, for i stedet å bli toppsjef hos TEC. Antallet forhandlere på Europabasis oppgikk til over 260.

1997

Dethleffs produksjon oppgikk sesongen 1996/97 til 5,683 enheter, og omsetningen til 158 millioner Dmark

1998

Omsetningen økte regnskapsåret 1997/98 med 4 prosent til 165 millioner Dmark. Thomas Fritz kom tilbake og overtok 1. januar ledelsen for markedsføring og drift ved Dethleffs-konsernet. Ledelsen for Dethleffs-konsernet besto etter Fritz’s gjeninntreden av Peter Altmayer (produksjon) og Dieter Riegel (utvikling og innkjøp samt informasjon.).. Dethleffs-konsernet ble, etter en prosess som hadde pågått i rundt et år, sertifisert etter kvalitetsnormene fastsatt i DIN ISO 9001. Man startet utgivelsen av et eget Dethleffs-magasin, med betegnelsen Friends, der førsteutgaven ble trykt i et opplag på 50.000 eksemplarer. Ved høstens (1997) caravanutstilling på Rai i Amsterdam ble Knaus Südwind 450 TK kåret til ”Årets Caravan 1998” og vant samtidig sin prisgruppe. Dethleffs hadde et godt år sesongen 1997/98 da omsetningen steg med 4 prosent til 165 millioner Dmark. Man planlegger for den inneværende sesongen å nyansette 50 nye medarbeidere.

1999

Dethleffs presenterte i Düsseldorf sin designstudie Aero-Tourist. I forbindelse med utstillingen CMT i Stuttgart hadde designbyrået IDC fra Pforzheim laget en videreutvikling av produktet, med stort lasterom i fronten og en en form for oppblåsbart bakparti som gir en viss verandaeffekt i sittegruppen. 160 førere av bobiler deltok på et kjørekurs arrangert av Dethleffs. Store deler av toppledelsen i Dethleffs-konsernet stilte også opp for å få ytterligere tips til forbedringer av produktene. I Tyskland gikk det i november/desember en serie med TV-programmer, i regi av ARD, som hadde til formål å samle inn penger til krigsrammede i Kosovo og jordskjelvrammede i Tyrkia og Taiwan. Det hele gikk i regi av Unicef og der var også mulig å vinne fine premier. Førstepremie var en Dethleffs bobil A 5836 gitt som gave til Unicef av Dethleffs-konsernet. Dethleffs kunne for 1999 notere en omsetningsøkning på 12,9 prosent til i overkant av 250 millioner DM. For inneværende sesong regner man med en produksjon på 2600 bobiler og man har ansatt 40 nye medarbeidere, slik at man nå er oppe i 549 ansatte.

2000

Dethleffs har gitt en campingvogn som gave til paven. Vognen skal plasseres ved et italiensk flyktningemottak. Dethleffs har også gitt en bobil fra Premium Class som lotterigevinst i forbindelse med en fjernsynsaksjon til inntekt for FN, der man totalt samlet inn 1,1 millioner Dmark.
Innviet en ny produksjonshall på 1650 kvadratmeter, der man skulle produsere modellene i Premium Class-serien. Man gikk også til ansettelse av 30 nye medarbeidere. Dethleffs AG ble utpekt som en av 10 finalister i en konkurranse satt igang av DG Bank og avisen Die Woche, som rettet seg mot mellomstore tyske bedrifter. Totalt var 258 firmaer nominert. Omsetninga økte regnskapsåret 1999/2000 med 23,3% til 266 millioner Dmark. På vognsiden besatte man 2. plass på salgsstatistikken i Østerrike og Nederland, mens man i Sverige, Finland og Norge lå på topp på salgsstatistikken for bobiler. Produksjonen av vogner økte med 12 % til 6.200 enheter, mens bobilene økte med 23,9% til 2.700 stykker.
Dethleffs prototyp-vogn Aero-Tourist ble totalskadet ved en brann hos en hollandsk forhandler. Dette skal imidlertid ikke forsinke utviklingen av modellen fram til serieproduksjon.
Laget en egen side på internett.
Dethleffs kunne siste regnskapsår notere en omsetningsøkning på 19,2 prosent til 264 millioner Dmark. Bobilsiden økte med 23 prosent, fra 2153 til 2648 enheter. På vognsiden økte avsetningen med 15,4 prosent til 6.340 stykker. 14. desember 2000 kunne Dethleffs rulle ut bobil nummer 30.000 fra fabrikken i Isny. Jubileumsmodellen ble
en Esprit I 5830

2001

For sesongen 2000/01 forventer man på bobilsiden en ytterligere økning på 23 prosent til 3060 enheter, noe som er maksimal produksjonskapasitet. De siste to årene har man investert 11,4 millioner mark i produksjonsanleggene, og man har planlagt investeringer på ytterligere 12 millioner. Antallet ansatte har økt fra 509 personer for et år siden til 630 i dag. Til årets Caravan i Holland for 2001 ble kåret Dethleffs Aero Tourist. Investerte 7 millioner Dmark i en ny produksjonshall, og ville da disponere et bebygget areal på 28.500 kvadratmeter. Dethleffs har donert nok en campingvogn til Pave Paul 2. Også denne vognen er øremerket for innsats som førstehjelpsstasjon i katastrofeområder. Den første ble gitt av Vatikanet til innsats i Kosovo. Sesongen 2000/2001 ble omsetningen på 310 millioner tyske mark, en økning på 17,4 % fra året før, da den var 264 millioner. Totalt solgte man 3490 bobiler, opp fra 2648 året før, en økning på 31,8 prosent. På vognsiden sank imidlertid antallet enheter med 484 og endte på 5856 stykker, en nedgang på 7,6 %. Antallet ansatte har i løpet av året steget fra 630 til 707 medarbeidere.

2002

Med virkning fra 30. Juni 2002 vil Dieter Riegel forlate sjefsstolen i Dethleffs-konsernet og gå over i pensjonistenes rekker. Som etterfølger ble utpekt Michael Tregner, som hadde vært ansatt siden 1. oktober 2001, og skal lede selskapet sammen med Thomas Fritz. Svenske Provia Mobil i Helsingborg ble utpekt som ny importør av Dethleffs bobiler i Sverige. Den tyske caravanklubben, Deutsche Camping-Club, har gitt sin sikkerhetspris for 2002 til Dethleffs, for alkovemodellen Advantage 5421. Dethleffs gjorde sin delekatalog tilgjengelig for forhandlerne via internett. Tallene viste at produksjonen av bobiler sesongen 2001/02 sank med rundt 10 prosent fra 3440 til 3103 enheter. På vognsiden var nedgangen nesten 20 prosent, til 4710 enheter. Følgelig gikk også omsetningen noe ned, 10 prosent, til 146 millioner Euro.

2003

Michael Tegner forlot med virkning fra 31. august sin posisjon hos Dethleffs. Innledet et samarbeid med internettauksjonfirmaet Ebay, der man presenterte caravanisme i vid forstand samt la ut for salg noen litt mer spesielle Dethleffs-produkter. I tillegg donerte man noen vogner som ble solgt til inntekt for Karlheins Böhms hjelpeorganisasjon ”Menschen für Menschen”. Sesongen 2002/03 økte omsetningen 10 prosent til 161 millioner Euro. Produksjonen av bobiler steg med 8 prosent til 3350 enheter, mens produksjonen av campingvogner økte med 7 prosent til 5185. Antallet ansatte ble utøket med 5 prosent til 670 personer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden