: Hund og katt til utlandet | Din Fritid

Hund og katt til utlandet

Dersom du har tenkt å reise utenlands og vil ha med hunden eller katten din er det viktig at du forbereder deg i god tid før du har tenkt å reise. Fra du begynner på det obligatoriske vaksinasjonsprogrammet til du er reiseklar er tidsaspektet cirka 6 måneder.

Til gjengjeld slipper du å ha hunden eller katten i karantene når du kommer hjem, forutsatt at du har fulgt bestemmelsene og kun oppholder deg i EU-/EFTA-land. Det er imidlertid en del variasjoner i Europa både for inn- og utførsel så du bør på forhånd bestemme deg for hvor du vil reise og rådføre deg med din vanlige dyrlege slik at man får tatt de nødvendige forholdsregler.

Prosedyren for å få de nødvendige godkjenninger er gjennomføring av Rabies/leptospirose vaksine. Ved det første besøket hos dyrlegen er forutsetningen at hunden minste må være 3 måneder gammel og en katt minst 12 måneder. Dyret må være ID-merket før første vaksine, noe som imidlertid kan gjøres samtidig. Katter blir kun vaksinert mot rabies mens hunder vaksineres både mot rabies og leptospirose. Veterinærer anbefaler 2 rabies vaksiner med 3-4 ukers mellomrom for å være helt sikre på at dyret lager nok antistoff. Hunder må også vaksineres mot valpesyke, men det er jo en vanlig vaksinasjon som alle dyr får. Katteiere blir også anbefalt å følge det vanlige vaksinasjonsprogrammet.

Det neste besøket hos dyrlegen gjøres 3-4 uker senere og det gis da ny vaksine med leptospirose og rabies til hund, mens katten bare får rabies.

Det tredje besøket gjøres tidligst 120 dager etter den siste rabiesvaksinen, samtidig som det tas en blodprøve for å kontrollere antistoffnivået i blodet. Svaret på denne prøven skal følge hunden på turen.

Det 4. besøket skal gjøres hos veterinær tidligst 10 dager før innreise til Norge. Eventuelt kan dette gjøres i Norge dersom du ikke skal være utenlands mer enn 10 dager. Veterinæren skriver da ut helseattest samtidig som det gis ormekur mot bendelorm.

I løpet av de siste 10 dagene før man igjen krysser grensen til Norge skal dyret ha vært behandlet med Droncit, eller annet stoff som inneholder virkemiddelet prasikvantel. Dersom du skal oppholde deg i utlandet mer enn 10 dager tar du med deg Droncit og får en veterinær i utlandet til å sette den samtidig som det skrives ut ny helseattest. I løpet av uken etter ankomst til Norge skal dyret på nytt behandles med Droncit.

Papirer man skal ha med seg på reisen og som skal forevises når man passerer grensen til Norge er:
Vaksinebok, Registreringsbevis, En helseattest som er nyere enn 10 dager, blodprøvesvar for rabiesvaksine, EU attest. Ta en kopi av disse papirene og oppbevar dem hos kjente hjemme slik at de eventuelt kan fakses om de skulle bli borte under reisen.

Går turen bare til Sverige er det ingen spesielle regler. Her kan man krysse grensen på grønn sone og ha med hund/katt under forutsetning at man ikke besøker andre land enn Norge og Sverige. Kommer du fra utlandet og på hjemveien kjører gjennom Sverige skal man stoppe på den norske grenseovergangen for kontroll hos Tollvesenet. Det er også verdt å merke seg at man må ha svensk innførselstillatelse for å kunne kjøre gjennom Sverige på hjemturen. Det er på trappene med nye regler fra 3. juli 2004, som er en ytterligere tilnærming til regelverket i EU.

For å holde deg oppdatert sjekk hjemmesiden til dyrehelsetilsynet/mattilsynet:
www.dyrehelsetilsynet.mattilsynet.no

En annen nyttig side er den svenske www.sjv.se

Sjekk også din lokale veterinærs eventuelle hjemmeside.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden