bobilturister | Din Fritid

bobilturister

Campingforum ønsker felles takstgruppe for campingvogner og bobiler

Campingforum, som er et samarbeidsforum for campingbransjen i Norge, ønsker at det skal innføres en felles takstgruppe for bobiler og campingvogner i Norge, både på ferger og ved bomstasjoner. I dag opplever turister et virvar av ulike takster når de ferdes på ferie i Norge. Campingforum mener det er behov for bedre tilrettelegging av ferge- og bombetaling for fritidskjøretøy og turister.

Farsund: Legger handlingsplan for reiselivssatsing

Farsund kommune samarbeider nå med reiselivsnæringen, og legger en handlingsplan for hvordan de skal satse videre på reiseliv. Bedre tilrettelegging for bobilturister er et av satsingsområdene.