: Campingforum ønsker felles takstgruppe for campingvogner og bobiler | Din Fritid

Campingforum ønsker felles takstgruppe for campingvogner og bobiler

Campingforum, som er et samarbeidsforum for campingbransjen i Norge, ønsker at det skal innføres en felles takstgruppe for bobiler og campingvogner i Norge, både på ferger og ved bomstasjoner. I dag opplever turister et virvar av ulike takster når de ferdes på ferie i Norge. Campingforum mener det er behov for bedre tilrettelegging av ferge- og bombetaling for fritidskjøretøy og turister.

I et brev til Samferdselsdepartementet ber Campingforum at Vegdirektoratet ser på et nytt regelverk for å innføre mer rettferdige priser for bobil- og campingturister. Bak Campingforum står NAF, Norsk Caravan Club, Norsk Bobilforening, NHO Reiseliv, Norges Caravan Bransjeforbund, KNA, MA, Rusfri trafikk og livsstil og Pluscamp BA.

- Det såkalte fergeregulativet ble innført i 1968. På det tidspunktet var det verken mange campingvogner eller bobiler. Alle biler med lengde over 5 meter ble betraktet som nyttekjøretøy som kunne kreve kostnadene til fergeutgifter dekket av oppdragsgiver. Dette har medført en utilsiktet skjevhet i takstregulativet. Når det gjelder biler med campingvogn er dette senere ivaretatt i forbindelse med særregler for bil med tilhenger, sier Bjørn Johansen i Norsk Caravan Club.

- Også når det gjelder bompenger er det skjevheter i dagens system. Her er det som oftest tillat totalvekt på kjøretøyet som er avgjørende for hva som skal betales. Dette innebærer at to i utgangspunktet identiske bobiler må betale forskjellig avgift. Dette på grunn av at eier kan velge om bilen skal registreres på over eller under 3.500 kg. Noen velger å registrere disse bilene på inntil 3.500 kg, og betaler da avgift som personbil, sier leder i Norsk Bobilforening, Viggo Søfting.

Campingforum forslår derfor at det innføres en ny takstgruppe som heter fritidskjøretøy. Denne skal ha lik takst uansett lengde og tyngde på alle bomanlegg og ferger.

- Campingforum tror at dette vil gjøre Norge til et mer attraktivt ferieland, både for norske og utenlandske turister, sier Ole Helmick Øen i NAF.

I tillegg til et felles takstsystem, ønsker Campingforum også at alle utenlandsregistrerte biler skaffer seg AutoPASS-brikke og AutoPASS-kort ved grensepassering inn til Norge. AutoPASS-brikken benyttes for bompengebetaling, mens AutoPASS-kortet benyttes til å betale fergestrekninger og eventuell parkering.

Brev sendt til Samferdselsdepartementet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden