E39 | Din Fritid

E39

Tett på
Regjeringen har valgt korridor:

Her skal nye E39 gå

Regjeringen har valgt korridor for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Løsningen blir det såkalte R1-alternativet som går sør for Teksevatnet og via Vikeså gjennom Rogaland, og A1-alternativet via Lølandsvatn gjennom Agder. Denne løsningen har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern i Rogaland, hevder regjeringen i en pressemelding til Din Fritid.