Regjeringen har valgt korridor:: Her skal nye E39 gå | Din Fritid
Regjeringen har valgt korridor:

Her skal nye E39 gå

Regjeringen har valgt korridor for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Løsningen blir det såkalte R1-alternativet som går sør for Teksevatnet og via Vikeså gjennom Rogaland, og A1-alternativet via Lølandsvatn gjennom Agder. Denne løsningen har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern i Rogaland, hevder regjeringen i en pressemelding til Din Fritid.

— At vi endelig har bestemt hvor veien skal gå, gjør at vi er ett steg nærmere å få en tryggere og raskere E39 mellom Lyngdal og Sandnes, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.


Den nye veien vil gi en tryggere og raskere E39 mellom Lyngdal og Sandnes, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

 

For å unngå konflikt med mineralressurser av nasjonal og internasjonal betydning i Øygrei-området i  Eigersund og Lund kommuner, skal veien legges utenom dette området. Det innebærer justeringer i en strekning på rundt 5 kilometer i R1-alternativet. Dette blir en oppgave for Nye Veier i arbeidet med reguleringsplanen.

— Det har vært viktig å finne en løsning som ikke kommer i konflikt med mineralressursene, og som samtidig ikke forsinker gjennomføringen av prosjektet. Løsningen vi har valgt ivaretar begge deler, og er også best for natur og jordvern, sier Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF).

Målet er at ny E39 skal bedre fremkommeligheten for gods- og persontrafikk, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden. Kjøretiden mellom Lyngdal og Ålgård vil forkortes med cirka 40 minutter.

Regjeringen legger også føringer for andre deler av strekningen. Mellom Kydland og Bollestad i Gjesdal kommune er variant 4a gjennom Søylandsdalen valgt for å unngå konflikt med Jolifjell skytefelt. I sør avgrenses planen ved kommunegrensen mot Kvinesdal kommune for å imøtekomme Nye Veiers ønske om å utrede en annen løsning over Kvinesheia.

Den valgte strekningen A1-R1 vil ligge til grunn for Kommunal- og moderniseringsdepartementets sluttbehandling og endelige vedtak av den statlige kommunedelplanen for E39 Lyngdal Vest – Sandnes.


Kartet viser den endelige korridoren for E39 inkludert området ved Øygrei hvor det må reguleres en trasé for R1 som avviker fra kommunedelplanen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Tags: 

På forsiden