: Campinghistorie: Ordet camping | Din Fritid

Campinghistorie: Ordet camping

Noe eksakt tidspunkt er vel vanskelig å anslå, men det kan nevnes at ordet opprinnelig er engelsk som en fellesbetegnelse på den form for aktivitet som fremdeles kommer inn under begrepet.

I England ble det som i dag er kjent som Camping and caravanning Club etablert 1901 med navnet Association of Cycle Campers, som senere ble byttet til dagens navn. 1907 ble The caravan Club etablert som en organisasjon for de som drev camping med det som den gang var hestetrukne campingvogner.

1910 ble det etablert en tilsvarende klubb i Frankrike som ble gitt betegnelsen Camping Club de France, noe som jo tyder på at camping var blitt et internasjonalt begrep, og når selv ikke franskmennene tok seg bryet med å endre navnet ble vel dette betegnelsen på denne form for
fritidsaktivitet også når den kom til Norge. Som vel var omtrent rundt disse tidene.

Når den første norske campingvognen ble vist, i 1935, skjedde dette på en campingutstilling på Hamar, og den ble betegnet som en campingvogn, noe som vel tyder på at begrepet da var innarbeidet. I Danmark ble det som i dag er Dansk camping union (DCU) etablert i 1926, under navnet Lejrklubben av 1926, en litt annen betegnelse på campinglivet.

Eksakt kunnskap om ordet kan kanskje fås ved henvendelse til Norsk Språkråd eller eventuelt til et av universitetene der de kanskje har forsket på ordet. Det ble jo ihvertfall ikke foreslått nevneverdig endret i forbindelse med de mange fornorskede ordene som kom ved revisjonen for et par år siden. Den eneste endringen var vel at det nå alternativt kunne skives med K.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden