: Sikrer seg nyeste modell med lån | Din Fritid

Sikrer seg nyeste modell med lån

Låneiveren er på topp blant nordmenn som kjøper bobil eller campingvogn, viser nye bransjeoversikter. Mange av dem eier fra før, men bytter til nyere og dyrere modeller.


Markedssjef i Ferda, Kåre Johan Røinås er strålende fornøyd med utviklingen i bransjen.

Stadig økning

De ti første månedene av 2017 ble det registrert 3419 nye bobiler og 2780 nye campingvogner her i landet, ifølge en oversikt fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Salgstallene for 2016, som også var et rekordår, er grundig slått. – Samtidig er det veldig høy aktivitet på bruktomsetning. Om lag 9700 bobiler og drøyt 18500 campingvogner har skiftet eier i år. Eierskiftene omfatter grovt sett rundt hvert sjette norske feriehjem på hjul, sier Kåre Johan Røinås, markedssjef i forhandlerkjeden Ferda i en pressemeleding til Campingnorge. Etter to – tre sesonger er det mange som får lyst til å gjøre et bytte, ifølge Røinås. Noen går fra campingvogn til bobil, andre vil ha mer plass eller komfort, og en god del bytter til nyere modeller. Kjøpemønsteret gjør at refinansiering ofte blir aktuelt. – Da vil kunden typisk ha en god del egenkapital i bobilen eller campingvogna som skal byttes inn, og kanskje litt annen sparekapital i tillegg. Resten blir som regel lånefinansiert, sier Røinås.


Mange velger å oppgradere sin bobil til mer luksus, som her på Carthago Chic e-line. Foto: Produsent

Flere vil låne

Etterspørselen etter slike lån har økt sterkt de siste par årene, ifølge Mette Kjærsund, produktsjef i Santander. Selskapet er markedsledende på dette området, og finansierer nå om lag 5000 kjøp av bobiler og campingvogner årlig. – De som kjøper campingvogn låner i gjennomsnitt rundt 200 000 kroner, mens bobil-kjøperne gjerne låner det dobbelte. Omløpshastigheten for denne typen lån er cirka tre år i snitt. Deretter er det mange som refinansierer, fordi de skal bytte inn og kjøpe noe nytt, sier Kjærsund. Lånekundene er gode betalere. Aldersgruppen 36 til 50 dominerer blant dem som låner til campingvogn, mens flertallet av bobilkjøperne tilhører gruppen 50 pluss. To tredjedeler er menn, men andelen kvinner har økt betydelig de siste årene. – De fleste starter nok med campingvogn og går over til bobil etter hvert. Vi ser også en del eksempler på at campingvogna går i arv til de yngre i familien, mens spreke besteforeldre kjøper seg bobil. Tror på fortsatt vekst Santander bistår også en rekke av forhandlerne i caravan-markedet, slik at de skal få bestilt et tilstrekkelig stort antall enheter fra produsentene av bobiler og campingvogner. Ferda har nylig utvidet sin rammeavtale med selskapet, og ser økt behov for varelagerfinansiering i 2018. – Det skyldes dels at vi tror totalmarkedet fortsetter å utvikle seg positivt, og dels også at vi som kjede planlegger å styrke vår posisjon gjennom nye etableringer, sier Bengt Heggertveit, konsernsjef i Ferda. Med åtte avdelinger fordelt på seks fylker er kjeden allerede den største forhandleren i Norge målt i antall utsalgssteder. Ambisjonene omfatter imidlertid hele det nordiske markedet, med Sverige som det neste, naturlige satsningsområdet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden