: Avgiftssjok | Din Fritid

Avgiftssjok

Regjeringen ønsker å heve registeringsavgiften på campingbiler fra 13 til 22 prosent. Det vil føre til et solid prishopp på de fleste bilene, fra 30.000 og oppover. Grunnen er at de ønsker å forhindre at folk bygger om vanlige biler til campingbiler, for å unngå avgift.

– Forslaget kom totalt uventet på oss, sier Rune Lysaker, president i Norges Caravanbransjeforbund.

Det kom som et sjokk på hele bransjen da den rød/grønne regjeringen i forslaget til statsbudsjettet kom med forslaget om å øke engangsavgiften med fra 13 til 22 prosent, en økning på 69 prosent i rene penger. Mens avgiftene på personbiler reduseres med rundt 100 millioner kroner, tar staten tilbake hele 45 millioner på avgiftsøkningen på campingbiler.

- Det betyr at en liten og marginal gruppe av veibrukere må dekke opp et inntektsbortfall fra den dominerende veibrukeren, personbilen. Denne avgiften rammer sosialt urettferdig. Den jevne campingbilkjøper er ofte folk som ikke har råd til dyre hytter. Vi er derfor spesielt overrasket over at dette forslaget kommer fra en rød/grønn regjering, sier Lysaker.

Rune Lysaker

Få biler

Begrunnelsen fra Finansdepartementet for den kraftige økningen er at enkelte utnytter smutthull i systemet og bygger om og registrerer ”vanlige” biler som campingbiler, for å få lavere avgift. Disse såkalte ”paragrafbilene” er biler som Volkswagen, Chrylser, Mercedes, Kia og Ford. At noen har brukt dette smutthullet for å oppnå en lavere avgift på biler som er i daglig bruk, i motsetning til reelle campingbiler som kun benyttes til ferie og fritid, har bransjen lenge vært klar over. De har ønsket et samarbeide med myndighetene for å se på tiltak, men en generell avgiftsøkning hadde de ikke forventet.

- Norges Caravanbransjeforbund støtter intensjonen om å tett smutthullet i regelverket som gjør det gunstig å bygge om personbiler til campingbiler. Problemet er at de oppnår det stikk motsatte med den avgiftsøkningen de nå har foreslått, uttaler Lysaker.

- Vi har klare og enkle forslag til hvordan man i regelverket kan definere hva som kvalifisere til å være campingbil, slik at man forhindrer spekulativ ombygging av personbiler, uttaler Lysaker.
Hvor stort problemet med ”paragrafbiler” egentlig er kan vel også diskuteres. Så langt i 2006 er det registrert 2042 nye campingbiler i Norge, bare 139 var såkalte ”paragrafbiler”. Statistikken viser også at interessen for å bygge om vanlige biler for å oppnå lavere avgift som campingbil er sterkt avtagende. I 2003 var nesten 35 prosent av de registrerte campingbilene ”paragrafbiler”, de aller fleste Volkswagen, men vi altså i år er nede i under sju prosent av det totale salget.


Lite gjennomtenkt

- Forslaget er ikke dramatisk, men det er lite gjennomtenkt, mener Tor Grüner hos landets største bobilimportør, Kroken Caravan. Grüner tror ikke den nye avgiftsøkningen vil få store utslag på salget av bobiler, men en viss påvirkning vil det selvfølgelig få.
- Det store problemet er at regjeringen sier de vil ramme ”pargrafbilene”, men i stedet rammer de alle som vil kjøpe seg en bobil.

Kroken Caravan selger Norges mest kjøpte bobil, Bürstner T615. Den får en avgiftsøkning på over 37 000 kroner i følge berregninger fra Bransjeforbundet. De samme berregningene viser at de bilene regjeringen ønsker å ramme, paragrafbilene, får en langt lavere økning i kroner. En VW Caravelle Calefornia øker for eksempel bare med drøyt 23 000 kroner.

- De fleste bilene vil få en avgiftsøkning på 30 000 til 40 000 kroner, men vår største bil en Niesmann får en økning på hele 62 790, sier Grüner.

Likevel tror han at de som har bestemt seg for å kjøpe bobil vil gjøre det, men han synes virkelig synd på de som allerede har bestilt bil, men ikke får de levert før neste år.

- For disse er det dramatisk. De har bestilt en vare til en pris, men må betale mye mer. For de andre tror jeg rentenivået vil ha mer å si. Engangsavgiften betaler du en gang, rentene må du betale i mange år, sier Grüner.
Heller ikke Arild Olstad hos Solifer velger å tro at avgiftsøkningen vil få store innvirkninger. For hans biler vil avgiftsøkningen ligge på mellom 35 000 og 45 000 kroner.

- Men det er klart at med nye chassis og påbygg på 2007-modellene, pluss disse nye avgiftene, vil enkelte campingbiler få en økning på mellom 80 000 og 90 000 kroner, det er mye, mener Olstad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden