: Bønder driver med camping | Din Fritid

Bønder driver med camping

40 prosent av de aktive jordbruksbedriftene drev i fjor en eller annen form for tilleggsnæring.

Mange bønder har laget en campingplass i tilknytning til gården sin. Illustrasjonsbilde fra Gol Camping. Foto: Eivind Bye

Mest utbredt er leiekjøring med gårdens maskiner, men også camping er populært, viser landbruksundersøkelsen 2007.

Store bruttoinntekter

Undersøkelsen, som er utført av Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at i alt 20.100 jordbruksbedrifter opplyste at de drev med tilleggsnæring i form av utnyttelse av areal, bygninger eller maskiner som hører til gården. Av disse hadde 8.900 to eller flere tilleggsnæringer.

I tillegg til leiekjøring er utleie av jaktrettigheter, utleie av driftsbygninger eller våningshus, videreforedling av skogvirke og camping, hytteutleie og gårdsturisme, utbredte tilleggsnæringer.
For første gang ble bruttoinntekten fra tilleggsnæringen registrert. Samlet bruttoinntekt kom opp i om lag 2,2 milliarder kroner. Knapt halvparten av gårdene hadde en bruttoinntekt under 50.000 kroner, og 6 prosent hadde en bruttoinntekt på over 500.000 kroner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden