: Slutt på årlig kontroll for bobiler? | Din Fritid

Slutt på årlig kontroll for bobiler?

Statens vegvesen vil vurdere om tyngre bobiler kan slippe en årlig periodisk kontroll, etter initiativ fra Norsk Caravan Club.

I dag må bobiler mellom 3,5 og syv tonn gjennomføre en årlig periodisk kontroll på lik linje med tunge næringskjøretøy. Norsk Caravan Club mener at det er urimelig å sette bobiler i samme klasse som næringskjøretøy. Dette fordi bobiler ofte ikke kjører mer enn 10 000 kilometer i året, mot en lastebil som kjører rundt 100 000 kilometer i året.

I et svarbrev til Norsk Caravan Club skriver Statens vegvesen:
”Vegdirektoratet ser at det her kan være sakelige grunner for å vurdere et annet kontrollintervall for de campingbilene det her er snakk om. Saken vil bli fulgt opp i en ny høring. Slik høring vurderes gjennomført i 2009”.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden