: Caravanmessen: Lillestrøm 2012 | Din Fritid

Caravanmessen: Lillestrøm 2012

Da har årets Caravanmesse i Messehallen på Lillestrøm et tilbakelagt stadium og konklusjonen er at det var et veldig godt salg under messen, men at publikumstallet faktisk var lavere enn året før.

Et bredt utvalg av bobiler, campingvogner og utstyr på Caravanmessen 2012

Kvalitet er bedre enn kvantitet

I en oppsummering fra arrangøren heter det at flere utstillere rapporterte om “den beste messen så langt i historien”, der både forhandlere av bobiler og campingvogner sa seg veldig godt fornøyd, samt at flere campingplasser ga uttrykk for stor interesse.

Besøkstallet endte på 18.167, en nedgang fra 19.113 året før, noe som ble betegnet som overraskende. Messen fikk en svært god start med en økning de første dagene, og det ble derfor sett på som litt underlig at tallet ikke ble høyere og faktisk ga en svikt på 946 sammenlignet med året før.

Det viste seg at det var søndagsbesøket som alene sto for hele nedgangen. Det kan vel for så vidt anses som et godt tegn, da de som ville på messen kom de første dagene, men at man gikk glipp av noen av de som bare var ute etter litt ”søndagsaktivitet”.

Personlig ble jeg litt forundret over at besøksantallet hadde gått ned. Jeg var innom en tur på torsdag og syntes da det var godt besøkt.

På vei til Vestlandet fredag møtte jeg en utrolig stri strøm av bobiler på vei østover, som jeg tok som en indikasjon på at Caravanmessen ville få rekordbesøk. I ettertid må jeg vel derfor konstatere at det var nok ”Dyrsku’n” i Seljord som nok var helgens store begivenhet.

Selve messen fulgte tradisjonelt mønster med et bredt utvalg av bobiler, campingvogner og utstyr samt et relativt bra antall campingplasser og organisasjoner. Totalt sett et godt spenn som burde gi de besøkende som kom for å orientere seg en god bakgrunn for egen oppfatning om hva bransjen står for.

Den offisielle konklusjonen fra årets Caravanmesse blir i følge ”messesjef” Konrad Sel dermed: Kvalitet er bedre enn kvantitet.

Les mer om Caravanmessen i Lillestrøm her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden