: Bompengerekord i 2023 | Din Fritid

Bompengerekord i 2023

Aldri før har norske bilister betalt mer i bompenger. Statens vegvesen har beregnet at bompenge–regningen kom på hele 15,2 milliarder i fjor. - Dette er et rekordhøyt tall, og det er ventet ny bompengerekord i år, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

P4 melder at prognosen fra Statens vegvesen viser at bilistene betalte inn 15,2 milliarder i bompenger i fjor (i 2024-kroner). Prognosen for dette året er på hele 16 milliarder kroner. – Flere betaler mer i bompenger, og det er ingen tegn til at politikerne tar inn over seg hvor stor belastning dette utgjør i økonomien til folk, sier Handagard.

Hun viser til NAFs Trafikantbarometer, der folk oppgir hvor mye de betaler i bompenger i måneden: – For to år siden hadde 60 prosent en bompengeregning på under 500 kroner i måneden. Dette synker til 51 prosent i år. Det er en utvikling som bekymrer oss, sier Handagard.  

Bompenger i all fremtid

De siste årene er har en rekke nye bompengeprosjekter startet innkreving, og det har kommet bomring rundt stadig flere byer. Forventingen om enda høyere bompengeinntekter i 2024 kommer blant annet av økte takster i Oslo-bomringen, i tillegg Bypakke Ålesund, Bypakke Tenk Tromsø, Bypakke Nedre Glomma fase 2 og flere riksvegprosjekter.

– Slik som det er nå kan vi vente at bompengeregningene bare øker og øker fremover. Vi etterlyser politisk vilje til å se på alternative måter å finansiere samferdsel på. I dag skyves regningen over på bilistene i mange år frem i tid. I bypakkene ligger det an til bompenger i all fremtid, sier Handagard.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden