Kortnytt | Din Fritid

Kortnytt

Kortnytt
NAF: Trafikksikkerhet

Helt vilt!

Det er mørke kvelder. Kulda kommer, og viltet trekker mer. Vær også forsiktig ved eng og dyrket mark, da det ofte står igjen korn som ikke er høstet. Dette tiltrekker seg vilt som leter etter mat. I forrige vintersesong ble det påkjørt over 9000 hjortevilt!

Kortnytt
Lønner seg å være smart:

Europas smarte turisthovedstad

Den europeiske kommisjonen har kunngjort de seks byene som er tildelt prisen som Europas smarte turisthovedstad for 2024. Prisen er opprettet på initiativ fra EU, og gis til byer som viser en ekstraordinær innsats for bærekraftig og innovativ turisme. Målet med prisen er å fremme nettverksbygging, styrke destinasjoner og lette utvekslingen av beste praksis på dette området. Fra en gruppe på 30 kandidater fra 17 land er disse seks kandidatene med i finalerunden: På bildet ser vi Bremerhaven (Tyskland). I tillegg er disse kandidater: Cork (Irland), Dublin (Irland), Genova (Italia), Helsingborg (Sverige) og San Sebastián (Spania). 

Kortnytt
Fersk undersøkelse:

Har tro på ferieformen

En ny studie i Tyskland viser at trenden med campingferier kommer til å fortsette, forteller det tyske caravanbransjeforbundet (CIVD). Også morgendagens potensielle kunder vil verdsette fleksibilitet, nærhet til naturen og muligheten til å ta individuelle valg, understrekes det. 

Kortnytt
Halvert salg:

Caravan & Bil Bø AS er konkurs

– Salget har halvert seg i første halvår i år i forhold til første halvår i fjor, forteller advokat Øystein Malmgren til Telemarksavisa. Etter at Caravan & Bil Bø AS har meldt seg selv konkurs er han oppnevnt som bobestyrer. 

Kortnytt
Trafikksikkerhet

Grrrr.....

Du vil sikkert kjenne deg igjen i mange av punktene under når det gjelder hva vi irriterer oss over i trafikken. Og mye av det handler mye om sikkerhet.

Kortnytt

Bensin- og dieselprisene fortsetter å øke

I august økte snittprisene på bensin og diesel igjen. Bilistene måtte ut med i snitt 22,92 kroner per liter bensin og 21,28 kroner for diesel. – Nå blir det igjen dyrere å fylle tanken. Tiden er overmoden for å kutte avgiftene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. 

Kortnytt
Caravan Xpo 2023

Dørene er åpnet!

Den aller første åpningen av Caravan Xpo-messen er nå et faktum. Klokken 12 torsdag ble snoren klippet og dørene til vår nye nasjonale caravanmesse åpnet.

Kortnytt
NAF:

Look to Sweden, Vedum!

Den svenske regjeringen vil kutte drivstoffavgiftene fra nyttår. – Nå må finansminister Trygve Slagsvold Vedum se til Sverige. Det er fullt mulig å kutte avgiftene i Norge og få ned pumpeprisen her også, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Kortnytt

Nederlandsfergen konkurs

Både moderselskapet og det norske datterselskapet til rederiet Holland Norway Lines, som seilte mellom Kristiansand og Cuxhaven/Emden, har gått konkurs melder E24.no i dag.

Kortnytt
Trafikksikkerhet

Ny gang- og sykkelbro i Etne

Nå skal det bli tryggere å være myk trafikant i Mo i Etne, og på grunn av vegarbeid i forbindelse med bygging av gang- og sykkelbro er det verdt å merke seg noen tidspunkter hvor det kan være dårlig fremkommelighet på denne veien.

Kortnytt

Utvidelse hos Morelo

I mai ble det første spadetaket tatt på det som skal bli en ny Morelo-fabrikkbygning. Morelo er en produsent av luksus-linere som har opplevd en eventyrlig vekst siden de ble etablert for 12 år siden. Det opprinnelige fabrikkbygget er påbygd i flere omganger, og dagens kapasitet er 450 enheter i året. Med et nytt bygg på 8300 kvm vil kapasiteten kunne økes med 100 enheter, forteller selskapet. 

Kortnytt
Trafikksikkerhet

Fremdeles vinterføre

Mens det er blitt sommer mange steder i landet, pågår det fremdeles brøyting på Hardangervidda.

Kortnytt
MC-ulykker bekymrer:

- Bevisstheten må opp

I fjor omkom 21 motorsyklister på norske veier. - Halvparten av landets bilister sier de har problemer med å bedømme avstanden til møtende motorsykler, sier Jan Harry Svendsen, leder for NAF MC.

Kortnytt
NAF:

- Sjekk pumpa før du fyller bensin

Nå øker innblandingen av biodrivstoff i bensinen. En del eldre biler tåler ikke den nye blandingen.

Kortnytt
Høring:

Nye krav til utslippskutt for lastebiler

– Skal vi nå klimamålene våre, er vi nødt til å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg har tidligere uttrykt at det bør være en ambisjon om at alle nye tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040. Men klimautfordringene er globale, og jeg er glad for at også EU nå foreslår nye ambisiøse mål for å fase ut de tunge fossilbilene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Kortnytt
Innmeldte reiseskader

Tilbake til normalen

Det at forsikringsselskapene merker en økende innmelding av reiseskader er et tegn på at vi er på vei tilbake til normalen etter pandemien.

Sider