: Hydrogenferje gir nullutslipp | Din Fritid

Hydrogenferje gir nullutslipp

– Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen etter at Statens vegvesen og Norled AS i dag signerte avtale om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje, MS Dronningen (bildet). Den skal settes i drift på Hjelmelandsambandet i 2021.

Nullutslipp i ferjesektoren vil samlet kunne gi en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år, forteller Statens vegvesen i en pressemelding til Din Fritid.

Verdens første

Utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. 

– På Norleds vegne er jeg både stolt og ydmyk over å få være med på dette pioner-prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide om nok et utviklingsprosjekt initiert av Statens Vegvesen. Dette representerer et grønt historisk vendepunkt både for Norled og resten av den maritime sektoren, sier styreleder Ingvald Løyning i Norled. 

Han legger til at Norled gjennom utviklingskontrakten som skapte batteriferjen MF «Ampere» i 2015 har bevist at innovasjon og nytenkning på tvers av dyktige maritime miljøer er en suksessformel for å skape en grønnere og mer miljøvennlig ferjesektor. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift selv på verdensbasis.

Ferja skal gå på riksveg 13-sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland fra 2021. Ferja vil ha god kapasitet, og kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler.

Avanserte tekniske løsninger

Tankingen skal gjøres fra tankbil via bunkringsystem hver tredje uke. Slangene som skal brukes blir kjølt ned til ca -255 grader celsius. De første årene vil H2 komme fra Tyskland eller Frankrike. Norled håper og tror at prosjektet vil føre til etablering av produksjon i Norge når flere fartøy legger om driften til H2 forteller teknisk direktør Sigvald Breivik til Din Fritid.

I verdenstoppen

Nå er det Norled og deres samarbeidspartnere og leverandører som skal bringe prosjektet videre til operativ drift i 2021.

– Jeg er imponert over arbeidet som er nedlagt av rederiene og deres samarbeidspartnere. Vi har fått tilbud på tre gode løsninger. Arbeidet har vært omfattende og mange aktører er involvert. Rederienes klasseselskaper, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært viktige medspillere. Arbeidet har knyttet sammen mye av det siste innen innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet maritim teknologi, sier Gustavsen.

Norge er allerede verdensledende på null- og lavutslippsteknologi. Vegdirektøren mener at aktørene har et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. 

– Konseptet for den nye hydrogenfergen ligger klart. Foran oss venter både utviklingsarbeid og detaljplanlegging. Jeg er trygg på at Norled vil levere et nytt innovativt produkt som blir en grønn milepæl med suksess for alle involverte parter, sier Løyning. 


Styreleder i Norled AS Ingvald Løyning (t.v) og vegdirektør Terje Moe Gustavsen er begge fornøyde med avtalen om å få i drift en hydrogen-ferje.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden