: Fakta Frankrike | Din Fritid

Fakta Frankrike

På denne siden har vi samlet de praktiske opplysninger, som det har vært mulig å finne om Frankrike pr 2008.

Bøter

Bøter kan innkreves på stedet. I Frankrike utsteder de temmelig høye bøter for overtredelser av trafikkreglene. Bøtesatsene varierer alt etter, hvor alvorlig forseelsen er. Ved ulovlig parkering ligger bøtene mellom 11 og 35 euro. I tillegg risikerer man at bilen blir fjernet umiddelbart, og må derfor betale 70 euro for å få bilen utlevert igjen. Boten for promillekjøring ligger i området 135-375 euro. (Man slipper med kun å betale 90 euro dersom man betaler innen 3 dager.)

Campingvognens tillatte mål

Høyde: ingen restriksjoner Bredde: 2,50 m Lengde (ekskl. drag): 12,00 m Totallengde: (bil + tilhenger): 18,00 m.

Drikkepenger

Disse er gjerne inkludert i prisene på restauranter, Drosjesjåfører forventer imidlertid at man gir litt drikkepenger, etter avsluttet tur.

Fakta om Frankrike

Areal: 551.000 km2. Folketall: 59 mio. Hovedspråk: Fransk. Hovedstad: Paris (2,1 mio.) Større byer: Lyon (1,2 mio.) og Marseille (1,0 mio.).

Førerkort

Vanlig kjørekort kan brukes i Frankrike, internasjonalt kjørekort er ikke nødvendig.

Grønt forsikringskort

Anbefales.

Hastighetsbestemmelser

Personbiler, motorsykler, bobiler og personbiler med tilhenger (m/u bremser): Tettbygd strøk: 50 km/t Landevei: 90 km/t Hurtigvei: 110 km/t Motorvei: 130 km/t I tilfelle regn eller snø skal farten reduseres: Landevei: 80 km/t Hurtigvei: 100 km/t Motorvei: 110 km/t I tåke skal farten settes ned til 50 km/t når sikten er under 50 m.

Helligdager

Nyttårsdag, Påskedag, 2. Påskedag, 1. Mai, 8. Mai, Kristi himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 14. juli (Bastilledagen), 15. August (Maria himmelfartsdag), 1. november (De dødes dag), 11. november (Fredssigneringen for krigen 1914-18), 25. desember (juledag).

Kjemikalietoaletter

Forefinnes på de fleste større bensinstasjoner og rasteplasser under navnet “Sani-Vidanges”

Lys

Motorsykler skal bruke nærlys hele døgnet. Biler behøver ikke å bruke kjørelys/nærlys ved høylys dag, men skal imidlertid ha tent lys ved kjøring i dårlig sikt.

Pass

Kreves.

Piggdekk

Piggdekk er lovlig å kjøre med fra den 11 nov. til og med den siste søndag i mars.

Promille

Promillegrensen i Frankrike er 0,5.

Rasteplasser

Det er tillatt å overnatte på rasteplasser og på parkeringsplasser, men man skal imidlertid passe på da det kan skje tyveri og overfall. Bruk heller en nærliggende campingplass.

Sikkerhetsseler

Er obligatorisk for personer i forsetet samt baksete, dersom seler forefinnes. Barn under 10 år må ikke sitte på forsetet, men barn under tre kan gjerne, dersom de er spent fast i en EU godkjent barnestol.

Signalhorn

I tettbygd strøk skal det bare benyttes i ytterste nødsfall. Utenom byene kan det brukes i faresituasjoner, imidlertid ikke etter solnedgang.

Trygdekort

Husk alltid å ha med skjemaet E-111, som fås på ditt lokale Trygdekontor, samt gyldig reiseforsikring.

Ulykke

Alarm: 112 Ambulanse: 15 Politi: 17 Brannvesen: 18

Varseltrekant

Varseltrekanten er ikke obligatorisk for kjøretøy under 3,5 tonn, dersom kjøretøyet er utstyrt med katastrofeblink. Katastrofeblink skal brukes i tilfelle av uhell eller ulykke.

Veihjelp

Fra nødtelefonene kan man få hjelp dersom bilen har fått stopp, eller ved ulykke, eller annet. Blir man involvert i en ulykke, skal man utover å kontakte sitt eget forsikringselskap, kontakte: Bureau Central Francais d’Assurances 11, Rue de la Rochefoucauld Boîte Postale 237 F-75424 Paris cedex 09 Telefon: 01 49 93 65 50

Veihjelpskjema

Husk å få med eventuelle veihjelp-bevis fra ditt forsikringsselskap. Sjekk også hvilke ordninger importøren av bilen din samt de ordninger den bilorganisasjonen du eventuelt er medlem av har å tilby.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden