: Kama Fritid: WiPro bobilalarm | Din Fritid

Kama Fritid: WiPro bobilalarm

WiPro er et alarmsystem, som er utviklet spesielt for fritidskjøretøy. Her benyttes ingen bevegelsessensorer, som må stenges av, når noen oppholder seg i kjøretøyet, og som dessuten ofte er årsaken til feilalarm.

I tillegg til et brukervennlig alarmanlegg, som styres med bare et knappetrykk, resulterer dette i, at feilalarm praktisk talt er utelukket. Sikringen av et rom gjøres via radiomagnetkontakter ved dører, vinduer og luker. Dørene til førerhuset sikres via tilkoblingen til CAN-bus resp på enheter uten CAN-bus via dørkontakter. Systemet manøvreres, avhengig av type via kjøretøyets elektroniske originalnøkkel eller den medfølgende fjernkontrollen.

Som tilbehør finnes ytterligere radiomagnetkontakter, håndsendere, radiokabelsløyfer, radiogassvarslere, en GSM-modul samt en GPS-mottager for lokalisering av kjøretøyet. Med ytterligere trådløse magnetkontakter kan lasteluker, vinduer, dører, takluker og til og med takbokser sikres. Ytterligere fjernkontroller gir f eks familiemedlemmer mulighet til å styre systemet og dermed få tilgang til kjøretøyet. Med det trådløse wiresystemet kan mobile gjenstander på utsiden av kjøretøyet, som f eks sykler, mopeder, surfebrett, campingmøbler m.m. sikres mot tyveri. Gjennom å sette opp en eller flere trådløse gassvarslere kan man beskytte seg mot farer ved lekkasje fra gassledninger og angrep med bedøvende gasser. Gassvarsleren signaliserer forekomsten av farlige gasser i romluften umiddelbart til WiPro, som på sin side setter i gang alarmen.

GSM-modulen sender ved en alarm SMS til opp til 5 valgfrie telefonnummer. Om batteriladningen har sunket til et kritisk nivå, sendes som ytterligere sikkerhetsfunksjon en SMS med info om den aktuelle batterispenningen. Videre kan f eks luftkondisjoneringsanlegget eller varmeelementet slås på og av via SMS. Selv alarmanlegget kan kobles på og av via SMS. Ved å ringe opp GSM-modulen kan man dessuten når som helst hente statusopplysninger og dermed få informasjon om WiPro’s status samt opplysninger om batteriets tilstand m.m.

GPS-antennen kompletterer GSM-modulen for å kunne lokalisere et stjålet kjøretøy. Dersom kjøretøyet blir stjålet, utløses automatisk en alarm-SMS med opplysning om, hvor kjøretøyet befinner seg og med hvilken hastighet det kjører. Om man ringer opp GSM-modulen, kan man dessuten når som helst innhente statusopplysninger, som også inneholder posisjon, hastighet, batteriladning m.m.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden