: Truma: Mer sikkerhet med trykkregulator for bobiler | Din Fritid

Truma: Mer sikkerhet med trykkregulator for bobiler

Truma viste sine nye trykkregulatorer for bobiler og caravans på CMT-messa i Stuttgart i januar. Disse vil øke sikkerheten betraktelig når gassanlegget er i drift under kjøring. Og hvem skrur av gassen før bilen eller vogna startes opp?

Hittil har regulatorenevært utstyrt med en såkalt slangebruddsventil (Truma SecuMotion). Det vil si at ved trykkfall, at gasslangen rives av ved en ulykke, så stenges gassen. De nye ventilene har en innebygget crashsensor, som stenger gassen ved en hastighetsendring på mellom 15 og 20 km/t, altså ved en «lett» kollisjon. De arbeider uavhengig av strøm og av trykket fra flasken. Det finnes to utgaver, MonoControl CS for enkeltflasker og DuoControl CS for to flasker. CS står for CrashSensor.

Regulatorene koples til flaskene som vanlig med høytrykkslange og har i tillegg slangebruddventil. Seks varianter av slanger gjør at alle flaskekoplinger kan benyttes. Alle retningslinjer for slikt utstyr i Europa er fulgt. Monteringen kan foregå både vertikalt og horisontal, dermed kan ventiler byttes på eldre vogner og biler, selv om det er trangt i gasskassen. Kommer på markedet på nyåret 2010.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden