: Dethleffs investerer i framtiden og i miljøet | Din Fritid

Dethleffs investerer i framtiden og i miljøet

Dethleffs bygger et eget kraftvarmeverk og legger om til papirløs produksjon.

Dethleffs har også i 2009 investert kraftig i firmaets framtid og spesielt hatt fokus på feltene energisparing og miljøbeskyttelse. Med oppføringen av et nytt kraftvarmeverk kan man i framtiden spare opp til 100.000 liter olje til oppvarming. Dette betyr også en CO2 besparelse på over 300 tonn pr. år. På grunn av nye filtre og en veldig presis måleteknikk ligger Dethleffs langt under det tyske miljødepartementets strenge lovkrav.
- Med det nye fire megawatt biokraftvarmeverket, som kan bygges ut til 6 megawatt, er vi praktisk talt selvforsynt med varme året rundt ved bruk av treavfall fra produksjonen, forklarer Dethleffs direktør Norbert Dellekönig. Det tok ca. 9 måneder å bygge det nye kraftvarmeverket og kostnaden var 2,5 million Euro.

I tillegg har den sydtyske produsenten i stadig økende grad skiftet til databasert teknologi, som har som formål å gjøre hele prosessen fra ordreinngang til utlevering av det ferdige kjøretøyet mye enklere. Et av skrittene mot dette har vært en trinnvis endring til en papirløs produksjon.
- Det er et punkt, som veier veldig tungt, når man tenker i miljøbaner. For bare ved å kutte ut arbeidspapirer har vi kunnet spare opp til 1,5 million ark papir, noe som tilsvarer nesten 7,5 tonn, sier Dellekönig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden