: Vinter: Klargjøing av vogna | Din Fritid

Vinter: Klargjøing av vogna

Hans Solberg er seniormekaniker ved Follo Autoco i Ski. I tillegg er han campingvognfantast. De siste årene har han hatt ei vogn stående hele året igjennom på en campingplass i Halden. Mekanikeren har klare meninger om hva som skal til for at den skal klare seg gjennom vinteren.

–Vann er hovedfienden. Når det blir kuldegrader ekspanderer vannet og sprenger beholdere. Så blir det varmere i været, vannet smelter og det oppstår vannskader. Dette kan unngås ved å fjerne alt vann somkan fryse. Gå grundig til verks. Ferskvannstank, dokassetten og vannpumpa er ikke nok. Samtlige kraner og ventiler åpnes og må stå oppe hele vinteren, fastslår Solberg. I tillegg må fyrkjelen i sentralvarmeanlegget tømmes. Videre må det foretas ensjekk av hvor mange minusgrader vannet i sentralvarmeanlegget tåler. Fyll på mer frostvæske dersom det er for lite.
– Det er også viktig å sørge for å fjerne kondens som oppstår inne i vogna vinterstid. Sett inn luftavfuktere. Det finnes flere typer på markedet som er brukbare. Disse bør tømmes med jevne mellomrom, sier mekanikeren. Mange er redd formuseangrep i vogna. Ei mus kan gnage i stykker putene i løpet av svært kort tid.
– I utgangspunktet er ei campingvogn musetett, så det skal ikke være noen fare for det. Det jeg ville ha gjort, dersom jeg var usikker, er å sette opp et kobbel med tradisjonelle musefeller og kontrollert disse hyppig tidlig i kuldeperioden,mener Solberg.

Å dekke vogna med en vanlig pressenning er ikke noe Solberg har sansen for. Heller ikke det å måke snø av taket i tide og utide.
– En tett pressenning kan gjøre større skade enn nytte. Kondens vil danne seg under pressenningen og kan, i verste fall, renne ned på plastene i vogna og lage skjolder og striper. Disse kan det være vanskelig å fjerne. Snømåking er, etter min mening, kun nødvendig ved store snømengder og vått vær, som gjør snøen svært tung.Vær forsiktig så du ikke skader takplater, råder Hans. Et annet råd han gir er å smøre alle låser og å sette inn alle dørlister med silikon. Dette for å hindre fastfrysning.
– Dersom du ikke har mulighet for å lade batteriet jevnlig, så ta det ut og oppbevar det frostfritt. Et utladet batteri fryser allerede ved femkuldegrader, fastslår han. Ved skade som oppstår på grunn av frost vil ikke fabrikanten garanti gjelde.
– Sjekk og følg instruksjonsboka nøye. Ta kontakt med leverandøren for å få utfyllende informasjon. Han kan gi deg alle detaljer du trenger for din spesielle modell, avslutter Solberg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden