: Enklere regelverk for bobileiere | Din Fritid

Enklere regelverk for bobileiere

– Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Bobiler er ikke sammenlignbare med andre tunge kjøretøy, som lastebiler, busser og vogntog. Det er derfor urimelig at de skal være underlagt alle de samme kravene som disse kjøretøyene. Vi ønsker nå å forenkle regelverket, slik at det slår mer rimelig ut, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Nytt forslag på høring

I en pressemeleding fra 27. november forteller regjeringen følgende: Vegdirektoratet har utarbeidet og sender i disse dager på høring tre forslag til endringsforskrift. Økt tillatt hastighet og kjøretøybredde Det første forslaget går ut på at biler mellom 3500 kg og 7500 kg skal kunne kjøre inntil 110 km/t der slik hastighet er tillatt. Etter gjeldende regelverk kan ingen motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg kjøre i høyere hastighet enn 80 km/t. Unntak fra dette er utrykningskjøretøy og busser i klasse III. Det andre forslaget går ut på at største tillatte kjøretøybredde for bobiler på offentlig vei blir 2,6 meter. I dag er største tillatte kjøretøybredde for bobil på offentlig vei 2,55 meter. Etter Vegdirektoratets vurdering vil ikke en økning av tillatt bredde på fem centimeter ha mye å si for verken trafikksikkerhet eller fremkommelighet.


Foto: Heidi Risbråthe

Samme krav til vinterutrustning som personbiler

Det tredje forslaget går ut på at kravene til vinterutrustning for bobiler mellom 3500 kg og 7500 kg skal bli de samme som for kjøretøy under 3500 kg. Målet med påbudet om særlige merkede vinterdekk, mønsterdybde og kjetting er å redusere antall ulykker og uhell med tunge kjøretøy på vinterføre. Ettersom bobiler sjelden blir benyttet på vinterføre, vil kravene utgjøre en betydelig utgift som ikke kan begrunnes med tilsvarende bedret trafikksikkerhet. – Bobiler er relativt store og tunge biler, og faller dermed inn under samme regelverk som lastebiler, busser og vogntog. Det kan slå urimelig ut. Bobiler ikke har samme bruksmønster som disse store kjøretøyene, blant annet kjøres de sjelden på vinterføre. Gjennom å foreslå disse endringene gjør vi det nå enklere å eie og bruke bobil, sier Solvik-Olsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden