Statens vegvesen: Hydrogenferger: Hydrogen­ferjer mellom Bodø og Lofoten | Din Fritid
Bodø - Røst - Værøy - Moskenes blir hydrogensamband. Her en av ferjene som går på sambandet i dag.
Statens vegvesen: Hydrogenferger

Hydrogen­ferjer mellom Bodø og Lofoten

Statens vegvesen har innstilt Torghatten Nord som vinner av konkurransen om å drifte ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes.

Kontrakten gjelder for 15 år, fra 1. oktober 2025 til 30. september 2040, med opsjon på inntil ett år.

Fem tilbud

Statens vegvesen har mottatt fem tilbud fra fire forskjellige tilbydere:

  • Torghatten Nord, tilbudssum kr 4 979 344 000,-
  • Norled, tilbud A, tilbudssum kr 6 310 051 713,-
  • Norled, tilbud B, tilbudssum kr 6 459 754 728,-
  • Boreal Vestfjorden, tilbudssum kr 7 852 434 000,-
  • Fjord1, tilbudssum kr 9 500 000 000,-

Innstillingen av Torghatten Nord som vinner av ferjeanskaffelsen rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes har en karenstid på 10 dager.

Kontrakt med Torghatten Nord kan derfor tidligst signeres like før jul.

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden