Blir historiens største kontrakt | Din Fritid

Blir historiens største kontrakt

Sotra-sambandet er vedtatt i Stortinget som OPS-prosjekt, som betyr at alt skal pakkes i én kontrakt: Bygging av bru, tunnel, veier og lokalveinett, finansiering og drift-og vedlikehold i 20 år. – Dermed står vi overfor en enormt stor kontrakt i størrelsesorden 10 milliarder kr. Det blir med god margin den største kontrakten i det norske anleggsmarkedet noensinne, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Fakta om prosjektet: Ny Sotra bru 950 meter + tre mindre bruer, 9,4 km firefeltsvei, 14 km gang- og sykkelvei.

Emneord: 

På forsiden