Mer piggfritt enn noensinne | Din Fritid

Mer piggfritt enn noensinne

I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall i Bergen og Stavanger er 86 prosent. Statens Vegvesen har som mål at piggfriandelen i disse byene skal ligge mellom 85 og 90 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

Det er spesielt Stavanger som skiller seg ut med en økning i piggfriandelen på 11 prosent sammenlignet med 2017. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen. Bergen, Oslo og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr. 

Trondheim gjeninnførte gebyrordningen for to år siden. Det har bidratt til å øke piggfriandelen fra 64 til 72 prosent på to år. Byen er trolig på vei tilbake til 80 prosent piggfriandel, slik byen hadde frem til gebyrordningen ble avviklet i 2010. 

Vegvesenet ser også fordelen med at noen faktisk bruker piggdekk. En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv. 

Emneord: 

På forsiden