Slik var trafikkåret 2018:: Norske veier sikrest i Europa | Din Fritid
Slik var trafikkåret 2018:

Norske veier sikrest i Europa

De fleste alvorlige trafikkuykker involverer voksne menn med for stor fart i møte- eller utforkjøringsulykker. Menn over 45 år er involvert i over halvparten av alle dødsulykker: De fleste ulykkene skjer i Trøndelag, Telemark, Hordaland, Rogaland og Hedmark. Færrest i Finnmark og Vestfold. Norske veier er for fjerde året på rad de sikreste i Europa.

– Selv om tendensen er stadig tryggere veier, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding til Din Fritid.

Sikrest i Europa

I de tre siste årene er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Det blir nok tilfelle også i 2018. Norge er blitt et land som de andre landene ser til. 

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger. Det skal vi fortsette med, sier vegdirektøren. 

Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, ville dette tallet i 2018 tilsvart hele 1920 omkomne i trafikken.


Vegdirektør Terje Moe Gustavsen oppsummerer trafikkåret 2018. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Flest i Trøndelag

Flest dødsulykker i 2018 har det vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulykker. Vegvesenets foreløpige tall viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018. 

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Gustavsen. 61 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 15 på motorsykkel (inkludert moped), 13 som fotgjengere og åtte syklister. 

Likevel bekymret

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier Gustavsen. Selv om dødstallene fortsetter å gå ned, er vegdirektøren alvorlig bekymret over at man ikke har fått den samme nedgangen i antall ulykker og i antall hardt skadde i trafikken. 

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Kampen mot trafikkdøden og ulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Gustavsen.


I Norge ligger antall omkomne i trafikken på litt over 21 personer per million innbyggere. Best i EU i 2017 var Sverige med 25. Kilde: ec.europa.eu: Road Safety 2017.

Fortsatt kamp

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi analyserer alle dødsulykkene. Dette gir både oss og andre veiholdere svært nyttig kunnskap om årsakssammenhenger og forhold som bidrar til dødelig utgang. Det gir grunnlag for å sette inn tiltak som vi vet virker på steder hvor de gir størst effekt. Det finnes dessverre ingen «quick fix» på dette området. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenet kommer med en oppfordring på nyåret: Trafikantene må også gjøre sitt. Hold fartsgrensen, kjør etter forholdene, bruk sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og selvsagt være rusfri bak rattet.


Norske veier kan mange steder våre smale, men ulykkesprosenten er rekordlav i europeisk sammenheng.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden