: Uregelmessigheter i EHG Nord-Amerika | Din Fritid

Uregelmessigheter i EHG Nord-Amerika

Erwin Hymer Group (EHG) vurderer for tiden virksomheten til Erwin Hymer Group North America (EHG NA). En første undersøkelse har vist uregelmessigheter i selskapets rapportering. EHG har igangsatt en detaljert revisjonsprosedyre som involverer eksterne revisorer, forteller selskapet i en pressemeleding.

EHG handler i samsvar med sin nulltoleranse og er forpliktet til en fullstendig og fullstendig etterforskning, står det å lese i pressemeldingen. Mens undersøkelsen pågår, vil EHG ikke kommentere detaljene nærmere.
Mens saken blir undersøkt har flere ledere av EHG NA blitt suspendert i avventning av utfallet av undersøkelsen. Som et umiddelbart tiltak bidrar ansatte i Erwin Hymer Group for å støtte den pågående driften av Erwin Hymer Grouå North America og den eksterne undersøkelsen. EHG NAs fokus på sine produkter, forretningspartnere og kunder forblir uendret.
Thor Industries har kunngjort at de har mottatt alle nødvendige godkjennelser for sitt kjøp av EHG. Thor Industries forventer at kjøpet vil bli gjennomført innen selskapets finanspolitiske tredje kvartal, som slutter 30. april 2019. På grunn av den pågående utredningen, foregår det for tiden diskusjoner mellom Thor Industries og EHGs salgsaksjonærer om å utelukke EHGs nordamerikanske operasjoner fra Thors kjøp av EHG.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden