Finansdepartementet vurderer: Økt moms for reiselivsnæringen? | Din Fritid
Finansdepartementet vurderer

Økt moms for reiselivsnæringen?

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefaler å øke momssatsen for reiselivsnæringen fra 10 prosent til 23 prosent. Dette vil være svært ødeleggende for reiselivsnæringen, som sysselsetter mange til tross for presset lønnsomhet, mener NHO Reiseliv. Avgiftsøkningen vil også påvirke driften av campingplasser.

Utredningen fra et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet, som ble lagt frem 15. mai 2019, anbefaler én momssats  (enten 23- eller 25 %) for alle varer og tjenester - og å fjerne reduserte satser og nullsatser.  For overnatting, fornøyelsesparker og skiheiser betyr det en økning på 11 eller 13 %, når de fortsatt forsøker å få opp lønnsomheten etter momsøkningen som kom i 2018. Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg har begge understreket at selv om  forslagene fra utvalget skal behandles,er regjeringen opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav- og nullsatser i dag. 

Stortinget vedtok i 2017  å øke den lave merverdiavgiften fra 10 til 12 prosent, med virkning fra 1. januar 2018. Dette har rammet lønnsomheten og arbeidsplasser ved hotell, camping, fornøyelsesparker, skiheiser, idrettsarrangement, museer, kino og persontransport. Merverdiavgiften økte fra 8 til 10 prosent i 2016. Til sammen utgjorde dette en momsøkning på 50 prosent på to år. NHO Reiseliv advarte sterkt imot økningen. 

Her kan du lese hele argumentasjonen mot momsøkningen fra NHO Reiseliv.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden