Mer liberale lover for bruk av lys:: Nå kan også tohjulinger montere ekstra fjernlys | Din Fritid
Mer liberale lover for bruk av lys:

Nå kan også tohjulinger montere ekstra fjernlys

– God sikt og synlighet er svært viktig for trafikksikkerheten. Særlig gjelder dette for moped- og motorsykkelførere, som en spesielt sårbar trafikantgruppe. Derfor åpner vi nå for ettermontering av ekstra fjernlys på MC og moped, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Det er godt nytt for den som har en scooter eller MC i bobilgarasjen.

På biler har man kunnet montere ekstra fjernlys siden 1. oktober 2018. Som oppfølging av dette blir det nå gjort tilsvarende endring for motorsykkel og moped. Heller ikke her settes det begrensninger i lysstyrke eller antall ekstra lykter.

– Motorsyklistene har lenge ønsket seg bedre lys. De har også kommet med ønsker om en tilsvarende endring for kjørelys, da også disse er svært viktige for synligheten av motorsykler og mopeder. Det er jeg helt enig i. En slik endring vil imidlertid være mer krevende å gjennomføre som følge av internasjonalt regelverk. Derfor kommer endringen for fjernlys nå før sesongen begynner, og så vil vi vurdere nærmere muligheten for tilsvarende endringer i reglene for kjørelys for motorsykler og mopeder, sier samferdselsministeren.  

Les mer på vegvesen.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden