NAF:: Bompengene opp med 3,4 milliarder på 10 år | Din Fritid
NAF:

Bompengene opp med 3,4 milliarder på 10 år

Nye tall viser at bilistene betalte 13,1 milliarder kroner i bompenger i 2022. - Dette er ny rekord, og viser at bompengene er ute av kontroll, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Staten tar mer og mer i bompenger fra bilistene. Det viser tall fra Statens vegvesen som P4 har hentet inn. I 2022 betalte vi inn 13,1 milliarder. Det utgjør en økning på 3,4 milliarder på ti år.

- Bompengene er ute av kontroll. Allerede i år kan rekorden fra 2022 bli slått. For 2023 har Stortinget satt en ramme på 16,1 milliarder som kan kreves inn fra bilistene, blant annet fordi det åpnes stadig flere bypakker og veiprosjekter finansiert av bompenger. Nytt av året er også at elbilistene skal begynne å betale mer i bompenger enn før sier Handagard.

Én av fire kan slite med økte bompenger 

- Økte bompenger kan fort bli et problem for husholdninger som nå sliter med økte renter og stigende priser på drivstoff, mat og strøm, sier hun.

En landsrepresentativ undersøkelse Norstat gjorde for NAF i september 2022 viser at halvparten av befolkningen oppgir at bompengene er for høye for sin økonomi allerede i dag. Hele 27 prosent, mer enn hver fjerde nordmann, svarer at de vil streve med en økning i bompengene på inntil 500 kroner i måneden.

- Politikerne må komme frem til troverdige løsninger på hvordan vi får finansiert samferdsel uten at bompengebruken stiger til stadig nye høyder, sier Handagard. - Vi i NAF mener at veier burde vært fellesskapsfinansiert, og ikke brukerbetalt som i dag. Alle nyter godt av et godt veinett, sier hun.

Bakgrunn: 

Norstat for NAF, september 2022. Landsrepresentativt utvalg på 1005 personer. 

Bompengene er for høye for min økonomi - Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?

 

TOTAL

BASE

1005

Svært uenig

4 %

Uenig

13 %

Verken enig eller uenig

30 %

Enig

27 %

Svært enig

22 %

Vet ikke

4 %

TOTAL

100 %

Hvor mye kan bompengeutgiftene øke med per måned før det blir en utfordring for din husholdnings økonomi?

 

TOTAL

BASE

1005

0 - 499 kr

27 %

500 - 999 kr

12 %

1000 – 1499 kr

7 %

1500-1999 kr

2 %

2000 - 2499 kr

1 %

2500 kr eller mer

5 %

Vet ikke

21 %

Ikke relevant

25 %

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden