: Bergen har høyeste elbil-andel i Europa | Din Fritid

Bergen har høyeste elbil-andel i Europa

I Bergen er 37 prosent av alle personbiler helt elektriske. Oslo kommer på andreplass av de norske byene med 34 prosent. – Norge leder an i Europa på elbil, og byene går foran, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Landsgjennomsnittet for andelen elbiler i bilparken er på 21 prosent. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) for januar i år. Til sammenlikning utgjorde elbiler 3,97% av bilparken i Sverige, 3,72% i Danmark, og 3,44 prosent i Nederland i 2022. Det viser tall fra EU-kommisjonen.

– Det er ingen byer der det grønne bil-skiftet har kommet så langt som i Bergen. Så langt vi vet har Bergen den høyeste elbil-tettheten i Europa. Byen er på vei til å nå sine mål for utskiftning av bilparken, sier Handagard.

Elbil-andelen i Norges seks største byer:

  • Bergen: 37 prosent

  • Oslo: 34 prosent

  • Trondheim 28 prosent

  • Kristiansand: 28 prosent

  • Stavanger: 26 prosent

  • Tromsø: 15 prosent

Lave bompenger viktig elbilfordel

Det finnes imidlertid én kommune i Norge som slår Bergen – og det er Askøy. Her er 41 prosent av alle personbiler helt elektriske.

– Bompengefritaket har nok gjort at en del kommuner har usedvanlig høy elbiltetthet, sier Handagard. - Vi ser det samme i andre kommuner som ligger utenfor store bomringer, som Lørenskog, Bærum, Lier og Malvik. Alle disse kommunene har en elbilandel på over 30 prosent, sier hun.

Ikke behov for flere restriksjoner

Hele én av tre oppgir lave bompenger som en viktig grunn til å velge elbil i NAFs Elbilmonitor fra januar i år. Å ikke øke bompengene for elbilistene er altså et viktig grep byene kan ta for å bidra til fortsatt utskiftning av bilparken.

– Vi mener tiltak som lavere bompenger og å bygge ut kommunal lading bør prioriteres, foran det å stramme inn overfor andre kjøretøygrupper. Med en så sterk vekst i elbilandelen som byer som Oslo og Bergen har, faller behovet for nullutslippssoner bort, sier Handagard.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden